TeamNL biedt topsporters de mogelijkheid zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en maximaal te presteren. De psyche is van grote invloed op deze prestaties. Daarom staat "mentaal welzijn" bij NOC*NSF hoog op de agenda.

Het TeamNL Performance Behaviour is een team van topsportleefstijlcoaches, sportpsychologen, GZ- en klinisch psychologen en psychiaters die samenwerken rondom het mentaal welzijn van sporters en coaches. Van dit team zijn binnen elk van de vijf Centra voor Topsport en Onderwijs niet alleen topsportleefstijlcoaches maar ook GZ- en klinisch psychologen werkzaam. 

De begeleiding die dit team aanbiedt staat niet alleen in functie van prestatieniveau, maar is ook gericht op de geestelijke gezondheid van topsporters, coaches, staf and andere experts (o.a. topsportartsen).

Door de brede expertise die binnen dit team beschikbaar is, kan gericht worden ingespeeld op vragen voor ondersteuning die door coaches, de topsporters, andere experts (o.a. topsportartsen, fysiotherapeuten, voedingexperts), prestatiemanagers of stafleden gesteld worden.

Experts Performance Behaviour staan niet alleen in voor individuele en teambegeleiding, maar ook voor het aanbieden van workshops binnen de leerlijn Prestatiegedrag.

English version

TeamNL provides its elite athletes with the possibility to develop optimally and perform at their maximum level. The psyche has a strong influence on athletes' development and performance. That is why "mental well-being" is prioritized by NOC*NSF.

TeamNL Performance Behaviour consists of a team of elite sport lifestyle coaches, sport psychologists, health (GZ-) and clinical psychologists and psychiatrists who collaborate in providing services to athletes and coaches. Members of this team, such as the elite sport lifestyle coaches and health and clinical psychologists, are also working in each of the five Centra voor Topsport en Onderwijs (Centers of Elite sport and Education).

The support provided by this team is not only focused on performing but also at the mental health of elite athletes, coaches, staf members and other experts (e.g., medical doctors, physiotherapists). The broad range of expertise available in TeamNL Performance Behaviour allows for a flexible and fast support provision required by coaches, athletes, other experts support providers (e.g., medical doctors, physiotherapists, nutritionists), Performance Managers or members of staff.

Experts Performance Behaviour do not only provide support of individuals or teams but provide also workshops related to the developmental route of Performance behaviour.