TeamNL Experts: Onderzoek & Innovatie

De samenwerking tussen topsport en wetenschap ligt enerzijds misschien voor de hand, anderzijds is die niet vanzelfsprekend. Coaches en wetenschappers spreken nu eenmaal vaak niet dezelfde taal. Ook zijn hun doelstellingen verschillend.

Ondersteunen coaches bij leveren excellente prestaties

Eenvoudig gesteld streven coaches naar medailles, wetenschappers naar publicaties. Om die kloof te dichten staat TeamNL Experts met haar spectrum aan expertises klaar voor de Nederlandse topsport. Binnen TeamNL Experts werkt het programma research & innovation aan onder meer het ontsluiten van wetenschap, het bevorderen van relevant onderzoek, het realiseren van innovaties en in bredere zin het dichten van de kloof tussen topsport en wetenschap. Met daarbij altijd de bedoeling om sporters en coaches te ondersteunen bij het leveren van excellente prestaties. 

TeamNL is geen wetenschapsinstituut, maar een sportorganisatie. Weliswaar hebben we een aantal experts aan boord, voor veel activiteiten werken we samen met externe kennispartijen. We zien het als onze taak om enerzijds te verwoorden waar de topsportpraktijk behoefte aan heeft, anderzijds vooral om bruikbare kennis op effectieve wijze naar topsportprogramma’s te brengen. De meest in het oog springende activiteiten die we daartoe ondernemen, zijn de volgende:

Directe ondersteuning van talent- en topsportprogramma’s

Dit doen we middels leerlijnen en high performance services op de expertisegebieden binnen TeamNL Experts (zie de specifieke tegels). Technisch directeuren kunnen voor ondersteuning van hun erkende topsportprogramma’s contact opnemen met hun prestatiemanager. 

(Platform voor) embedded scientists

TeamNL heeft in de jaren vanaf 2009 actief de aanstelling van embedded scientists, praktisch ingestelde wetenschappers met de voeten in de klei, gepromoot. We faciliteren interactie binnen het netwerk van embedded scientists door het organiseren van halfjaarlijkse platformdagen en via een nieuwsbrief. Ook realiseren we, soms tijdelijke, posities voor embedded scientists op sportoverstijgende thema’s. Denk daarbij aan een specialist op het gebied van aerodynamica of een thermofysioloog die topsporters, coaches en staf voorbereidt op het klimaat tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo. 

Ontsluiting van literatuur

Voor veel experts, waaronder de zojuist beschreven embedded scientists, is toegang tot wetenschappelijk publicaties van groot belang. In samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen faciliteren we die toegang voor een groot aantal experts verbonden aan topsportprogramma’s. Daarnaast is TeamNL één van de founding fathers en consortiumpartners van Topsport Topics, wetenschappelijk kenniscentrum en helpdesk voor bondscoaches. Op de website van Topsport Topics vind je ook een groot aantal factsheets. 

Betrokkenheid bij fieldlabs

TeamNL is voorstander van testen en meten in het veld – in tegenstelling tot testen en meten in een laboratorium. Zodoende kunnen we ons goed vinden in de filosofie van topsportfieldlabs en innovatiecentra. TeamNL is één van de founding fathers van het TeamNL Innovation Centre op Sportcentrum Papendal en vertegenwoordigd in de adviesraad. Ook bij Innovatielab Thialf is TeamNL vertegenwoordigd in een dergelijke adviesraad en de teamleider van TeamNL Experts is bestuurslid van het Sailing Innovation Centre The Hague, het innovatiecentrum voor de zeilsport.

Onderzoeksagenda en Selectiecommissie Onderzoek

Goed onderzoek draagt bij aan topprestaties. Daarom participeert TeamNL in onderzoek en dragen we bij aan onderzoeksprogramma’s zoals die van ZonMw (zie bijvoorbeeld het programma voor 2017). Daarbij hanteren we een sterke focus. Niet alle onderwerpen zijn even relevant en in topsportprogramma’s is beperkt ruimte voor onderzoek. De keuzes die we hebben gemaakt zijn te vinden in de HPT Onderzoeksagenda 2017+ die de gekozen onderwerpen ook kort beschrijft. 

De agenda is opgesteld door de Selectiecommissie Onderzoek (SCO). Deze commissie beoordeelt tevens onderzoeksvoorstellen volgens een transparante werkwijze. Mocht je TeamNL willen betrekken bij een onderzoek, dien je onderzoeksvoorstel dan in via de in die werkwijze beschreven route. Voorstellen worden een paar maal per jaar beoordeeld.

Klimaatkamer

Sportcentrum Papendal (SCP) beschikt over een zogenoemde klimaatkamer: een ruimte waarin temperatuur, luchtvochtigheid en zuurstofgehalte nauwkeurig kunnen worden gereguleerd. Door het manipuleren van temperatuur en luchtvochtigheid kunnen omstandigheden in andere landen worden nagebootst waardoor je goed voorbereid naar wedstrijden in andere (warme) landen kunt afreizen. Je kunt dus in de thuissituatie ‘pre-acclimatiseren’.

Ook wanneer je niet hoeft te presteren in hitte, kan met regelmaat trainen in warmte je prestaties ondersteunen. Zo leidt trainen in warmte tot toename van bloedplasma en vermindering van zoutverlies bij zweten. 

Door het zuurstofgehalte in de ruimte te verlagen, kan hoogte worden gesimuleerd. Zo kun je, gewoon in Nederland, hoogtetraining doen om je voor te bereiden op prestaties op hoogte en op zeeniveau. Voorts zijn er aanwijzingen dat hoogtetraining het herstel na een blessure kan versnellen. 

De klimaatkamer wordt op permanente basis gehuurd door NOC*NSF t.b.v. erkende topsportprogramma’s van TeamNL. Inzet van de klimaatkamer (reservering en begeleiding) geschiedt via Sportcentrum Papendal. Men beschikt over geschikte protocollen en de benodigde ervaring om het trainen in de klimaatkamer op veilige en effectieve wijze vorm te geven.

Interesse? Neem contact op met Sam Ballak via sam.ballak@papendal.nl of lees meer in de brochure. Technisch directeuren en coaches kunnen voor vragen met betrekking tot voorbereiding op het klimaat van Tokyo contact opnemen met Koen Levels (koen.levels@nocnsf.nl). 

Netwerk

TeamNL Experts heeft een sterk netwerk in de wereld van kennisinstellingen, nationaal en internationaal. Tevens hebben we een prima relatie met diverse onderzoeksfinanciers (denk aan NWO-TTW, ZonMW en Regieorgaan SIA). Dit helpt ons de brugfunctie te vervullen tussen (top)sport en wetenschap.