Factsheets

In het woud aan (al dan niet wetenschappelijke) informatie, bieden factsheets sporters en vooral coaches houvast. Factsheets zijn handzame documenten met praktische adviezen. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis, aangevuld met ervaringen uit de topsportpraktijk.

De eerste factsheets zijn ontwikkeld in 2009 door NOC*NSF. Wetenschap is continu in beweging en factsheets dienen dus met regelmaat geactualiseerd te worden. Bijwerken en doorontwikkelen van factsheets vindt plaats in nauwe samenwerking met kenniscentrum Topsport Topics.

Belangrijke opmerking: De adviezen in factsheets zijn met nadruk alleen bedoeld voor topsportprogramma’s, waar implementatie van de adviezen plaatsvindt in nauwe afstemming met de multidisciplinaire staf. NOC*NSF ontraadt sporters sterk om op eigen houtje supplementen te (gaan) gebruiken of specifieke methodieken als aftercooling toe te passen. Doe dit altijd in overleg met je coach! Voor voedingssupplementen en voedingsstrategieën geldt bovendien dat het toepassen ervan pas dient te gebeuren na overleg met en op advies van de sportdiëtist(e).

Hieronder kun je de beschikbare factsheets downloaden: