Oorsprong

Talentidentificatie vindt momenteel voornamelijk plaats binnen en door de sporten zelf. Voor veel sporten is dit ook de meest effectieve wijze om talentvolle sporters te herkennen en ontwikkelen. Er is daarentegen ook een groep sporten, veelal laat-specialisatie sporten genoemd, waarbij het ook de moeite waard is om kansrijke sporters buiten de eigen sport te zoeken. Het gaat hier met name om sporten met een beperkt aantal onderscheidende, vooral fysieke, kenmerken die zich pas echt goed uiten na de groeispurt. In deze sporten kan men ook nog op latere leeftijd beginnen en dan is het nog steeds realistisch om de mondiale top te halen.

Voor deze laat-specialisatie sporten en enkele andere sporten met een paar dominante onderscheidende kenmerken, loont het om gericht op zoek te gaan naar talentenvolle sporters buiten de eigen sport. Om deze zoektocht te starten zijn de NOC*NSF Nationale Talentdagen ontstaan.

Doelgroep en proces

De Talentdag is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die voldoen aan een bepaald fysiek sportprofiel, het maximale uit zichzelf willen halen en één van de aanwezige sport(en) uit het door hen gekozen profiel nog niet beoefenen. De deelnemende sporten worden op basis van kenmerken onderverdeeld in drie profielen: Lang & Sterk (basketball, roeien en (beach)volleybal) , Explosief & Snel (atletiek en baanwielrennen) en Uithoudingsvermogen (triathlon).

Op basis van het gekozen profiel ondergaat de sporter op de Talentdag verschillende fysieke testen en metingen. Denk bijvoorbeeld aan uithoudingsvermogen, snelheid, armspanwijdte en spronghoogte.

Na afloop van de TeamNL Talentdag worden de resultaten van de testen zorgvuldig bestudeerd, besproken en uiteindelijk geanalyseerd op basis van een aantal criteria. Op basis hiervan besluit een bond of zij je uitnodigen voor een vervolgdag, waar verder kennis gemaakt kan worden met deze sport. Zowel de sporter als de bond bekijken en bespreken tijdens de vervolgdag de mogelijkheden en route tot instroom in het opleidingsprogramma van de bond. Voor Olympische sporten vindt er voorlopig geen TeamNL Talentdag plaats.

Video