Talentdag Profiel Lang en Sterk: Basketbal

Leeftijd vanaf wanneer je kan presteren in het internationale seniorenveld

Dames: 21 jaar
Heren: 22 jaar

Start talentidentificatie

Meisjes: 14 jaar
Jongens: 13 jaar

Parameters 

Onderstaand zijn enkele parameters benoemd welke als voorwaarde gelden om kansrijk te zijn binnen deze sport. Enkele parameters zullen niet tijdens de NOC*NSF talentdag worden getest, maar zullen onderdeel zijn van het sport specifieke vervolgtraject. De scores op deze parameters worden gebruikt om te bepalen of iemand potentie heeft in deze sport, maar worden te allen tijde bezien in het licht van gegevens als rijpingsleeftijd, gemaakte trainingsuren, huidige trainingslocatie, etc.

Basketball

  • Antropometrie (lengte, zithoogte, gewicht, armspanwijdte);
  • Verwachte volwassen lengte;
  • Reikhoogte;
  • Spronghoogte (counter movement jump);
  • Wendbaarheid (agility T-test);

Vervolgtraject

Twee weken na de Regionale Talentdag worden alle deelnemers geïnformeerd over het vervolgtraject. De groep sporters, die als meest kansrijk worden aangemerkt op de Regionale Talentdag, zullen worden uitgenodigd voor een uitgebreidere screening- en informatiedag georganiseerd door de betreffende sportbond.

Talentdag en coronavirus

In verband met de situatie die is ontstaan rondom de uitbraak van het coronavirus wordt momenteel onderzocht op welke manier we dit jaar vorm gaan geven aan de TeamNL Talentdagen. Je kunt je daarom nu nog niet aanmelden. Meer informatie volgt binnenkort.