Waterpolo 2766

Sport en zorg

Sporten en bewegen zijn onlosmakelijk verbonden aan een gezonde leefstijl, vitaliteit en veerkracht. Veel mensen met (een verhoogd risico op) een gezondheidsachterstand, die in beeld zijn bij de zorg, hebben baat bij beweging. Door de samenwerking tussen sport en zorg te versterken kunnen we hen in beweging brengen.

Dit doen we aan de hand van een aantal pilots. Hierin ontdekken we hoe cliënten via een groep van samenwerkende zorg- en sportpartners kunnen worden begeleid naar structureel, plezierig sporten en bewegen. Via een sport die bij hen past.

Bekijk de infographic

Meer mensen in beweging door een versterkte samenwerking

Om te ontdekken hoe we meer mensen (structureel) aan het sporten en bewegen kunnen krijgen door middel van een samenwerking tussen sport en zorg, vinden er lokale pilots plaats die aansluiten bij de keten 'Kind naar Gezonder Gewicht' en bij het werk van Leefstijlcoaches (GLI), aangesloten bij een Zorggroep. Op deze pilotplekken wordt er invulling gegeven aan het programma door in kaart te brengen wat de huidige én wat de gewenste situatie is.

Twee belangrijke elementen binnen de pilots zijn:

  • Begeleiding (warme toeleiding) van de zorg naar sport;
  • Via laagdrempelige instapsporten naar structureel sporten en bewegen.
Bekijk hier de invulling van de pilots

Stap 1: cliënt in beeld bij de zorg

Een cliënt, die in beeld is bij de zorg, kan door de zorgverlener worden aangeraden om te gaan sporten of bewegen. Samen met de zorgverlener bekijkt de cliënt welke rol sporten en bewegen kan spelen in de eigen leefstijl, of bijvoorbeeld revalidatie. Hierbij worden drempels, motivatie en redenen om te sporten en bewegen in kaart gebracht.

Stap 2: warme toeleiding

Door middel van persoonlijke begeleiding, door bijvoorbeeld de leefstijlcoach, zorgverlener of een andere professional, wordt samen met de cliënt gekeken naar mogelijke sporten die bij de cliënt passen. Wanneer nodig, wordt er maatwerk geleverd. Bij bestaand aanbod kan de cliënt instromen.

  1. Bekijk hier het proces van warme toeleiding

Stap 3: Laagdrempelige instapsport

Via de warme toeleider kan de cliënt bij een lokale sportaanbeider terecht komen. Hierbij wordt er met de cliënt bekeken welke beweegactiviteit of instapsport het meest geschikt is om op aan te sluiten. Er is een grote diversiteit in aanbod. Van wandelen tot zwemmen en van gymnastiek tot judo. 

Via deze instapsport kan de cliënt een bepaald niveau opbouwen waarna diegene (mogelijk) kan instromen in de ‘reguliere’ (groeps)les. 

  1. Bekijk hier de inspiratielijst van instapsporten

Stap 4: Structurele sport

Wanneer de cliënt blijvend in beweging is gebracht door een laagdrempelige instapsport, noemen we diegene een ‘structureel sporter’. Dat kan zowel bij een vereniging, sportclub, of op eigen initiatief. Waar nodig wordt de cliënt ondersteund door de warme toeleider om passend sportaanbod te vinden of aan de nodige randvoorwaarden te voldoen.

Meer informatie

Het project Sport & Zorg komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 is ondertekend en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zowel zorg- als sportpartners. De gestelde ambitie binnen Sport en Zorg is om de krachten van de gezamenlijke sport te bundelen met de zorgsector en een lokale samenwerking op te starten met zorgpartners, gemeenten en sport- en beweegaanbieders.

Voor meer informatie over het project en mogelijke samenwerkingen kan je contact opnemen met projectleider Trudy van der Veen.

Het project Sport & Zorg komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 is ondertekend en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zowel zorg- als sportpartners. De gestelde ambitie binnen Sport en Zorg is om de krachten van de gezamenlijke sport te bundelen met de zorgsector en een lokale samenwerking op te starten met zorgpartners, gemeenten en sport- en beweegaanbieders.

Voor meer informatie over het project en mogelijke samenwerkingen kan je contact opnemen met projectleider Trudy van der Veen.