Veranderagenda

De Veranderagenda laat zich samenvatten in veranderingen op de rol, scope en governance van de vereniging NOC*NSF, de financieringssystematiek en de wijze van stellen van doelen en samenwerking op terrein van sportparticipatie en sportplezier. In onderstaande video wordt de kern van de verandering kort toegelicht. 

De kern van de veranderagenda