In veel Nederlandse gemeenten is een sportplatform actief. Een sportplatform is een bundeling van lokale sportaanbieders. Samen zijn ze een vertegenwoordiging van en voor de lokale sport. Deze sportplatformen hebben direct en regelmatig contact met de sportclubs uit de gemeenten. Sportclubs die zich aansluiten bij het lokale sportplatform hebben meer invloed op wat er lokaal nodig is om zo veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Er bestaan verschillende soorten sportplatformen, waaronder:

  • Deze vertegenwoordigen de georganiseerde en ongeorganiseerde sport. Zij adviseren, faciliteren ontmoetingen en behartigen de belangen van sportclubs in de gemeente.
  • Geformaliseerde sportplatformen. Deze zijn breed samengesteld en bestaan vaak uit vertegenwoordigers van clubs, onderwijs, zorg en gemeente. Ze hebben het doel om samen sport te stimuleren in de gemeente. Mensen uit de sportraad nemen soms zitting in de sportplatformen.
  • Kernteams (of kerngroepen en kopgroepen). Dit zijn breed samengestelde teams met een tijdelijk karakter, die met elkaar het Sportakkoord hebben gemaakt.

Deze sportplatformen zijn belangrijk omdat ze een stevige gesprekspartner zijn binnen en ook richting de gemeente. Zij vertegenwoordigen de lokale sport en pakken gemeenschappelijke vraagstukken op die bij sportclubs spelen. Hiermee dragen ze bij aan het verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en sportclubs.

Sportplatformen hebben bovendien een signalerende functie en brengen vanuit die hoedanigheid de juiste mensen bijeen. Ze kunnen binnen een gemeente diverse rollen pakken: adviserend, uitvoerend of belangenbehartigend. Hoe het sportplatform zich opstelt is afhankelijk van de lokale context. Bijvoorbeeld de wensen van de clubs, hoe het lokale netwerk is georganiseerd en hoe er lokaal wordt samengewerkt. De kracht van een goed functionerend sportplatform is dat het zich aanpast aan de situatie en inspeelt op actuele thema’s.

Handboek Lokale Sportplatformen

Wil je meer weten over de toegevoegde waarde van lokale sportplatformen? Bekijk het Handboek Lokale Sportplatformen.

Let op: De tool werkt nog niet optimaal op mobiele apparaten - open je de tool op je mobiele telefoon of een tablet, houd die dan in horizontale stand.  

Contact

Voor meer informatie en vragen over Lokale sportraden kun je contact opnemen met Heleen Moes: