Er zijn verschillende sessies gepland om met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwe Sportagenda.
De eerste werksessies met sportbonden zijn gepland op:

  • Maandag 17 januari 13:00 – 15:00 (aanmelden)
  • Donderdag 20 januari 12:30 – 14:30 (aanmelden)

We nodigen jullie graag uit om aan deze sessies deel te nemen.

Tijdens de sessies gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van het denkkader voor de Sportagenda 2032. We gaan inventariseren wat het ‘sportiefste land ter wereld’ is. Hoe laden we dit begrip met meetbare indicatoren (KPI’s)? Daarnaast is het doel van de bijeenkomst om input te verkrijgen over de thema’s die jullie voor de komende jaren belangrijk vinden. Wat zijn jullie plannen, ambities en wensen voor de komende jaren? Welke thema’s moeten we in onze gezamenlijke strategie nadrukkelijk benoemen?

Dit bespreken we aan de hand van de 6 huidige strategische doelstellingen in het denkkader, namelijk:
1. Toekomstbestendige fysieke sportomgeving
2. Passend sportaanbod en hoogwaardige topsportprogramma’s
3. Meer deskundige begeleiding van jongste jeugd tot topsporter
4. Inclusievere, Integere en veiligere sportomgeving
5. Meer organisatiekracht en samenwerking sportsector
6. Meer structurele financiering sportsector

Voor iedere doelstelling benoemen inventariseren we de belangrijkste thema’s. Ter voorbereiding vragen we jullie om de belangrijkste onderwerpen per strategisch doel in kaart te brengen, om dit vervolgens tijdens de sessie te kunnen delen.

Wil je meer lezen over het verdere proces m.b.t. de ontwikkeling van de sportagenda, kijk dan hier.

Voor vragen, opmerkingen en/of extra toelichting kunt u terecht bij de programmamanager van de Sportagenda Carlijn Mol.

Carlijn Mol

Carlijn Mol

carlijn.mol@nocnsf.nl