Vanuit de alliantie Vitaliteit, Preventie en Gezonde Leefstijl, zijn wij sinds een paar maanden bezig met de opstart van een project “Meer mensen in Beweging door de samenwerking Sport & Zorg”, voortkomend uit het preventieakkoord. Binnen dit project richten wij ons erop hoe wij – in eerste instantie via 15 pilots – kunnen ontdekken hoe de doorgeleiding vanuit de eerstelijns zorg naar structurele sportbeoefening kan plaatsvinden. Twee belangrijke elementen zijn “de warme toeleiding naar de sport” en “via laagdrempelige instapsporten naar structurele sportbeoefening”. We beginnen met pilots aansluitend bij de keten “Kind naar Gezonder Gewicht” en bij het werk van Leefstijlcoaches (GLI). 

Na veel verkennende gesprekken met zowel zorgpartners als enkele sportbonden, houden wij op maandag 5 juli van 13.00 tot 15.00 uur online een sessie met geïnteresseerde sportbonden.  

Wil jij of een collega hierbij aanwezig zijn om wat meer te horen over dit project en te bekijken of het bij je sportbond past, laat het dan even weten via trudy.vanderveen@nocnsf.nl. Heel graag tot dan!