De maatschappelijke waarde van topsportevenementen beter benutten   

Op maandag 8 november (13.30 – 17.30 uur) staat de tweede CIT partnerbijeenkomst rondom de Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS) 2021- 2030 op de agenda. Na een geslaagde digitale bijeenkomst op 22 juni jl. kunnen we elkaar nu fysiek gaan ontmoeten en dieper ingaan op het belang van topsportevenementen in Nederland.  

Er wordt inmiddels druk gewerkt om de ambities te realiseren en de voortgang zichtbaar te maken. Tijdens de bijeenkomst wordt onze website gelanceerd. Je krijgt een inkijkje in de monitor, de kalender en welke informatie we gaan delen om uitvoering te geven aan de NTS.  

Ook zullen verschillende professionals van topsportevenementen aan het woord komen. Zij gaan in op de maatschappelijke waarde van topsportevenementen en wat deze kunnen bijdragen aan andere doelstellingen binnenin je organisatie zoals duurzaamheid. Daarbij komt ook het belang van samenwerking tussen de verschillende organisaties aan bod.  

Als afsluiting is er voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen we van elkaar leren en met elkaar een sterke fundering bouwen op het gebied van topsportevenementen.  

De bijeenkomst is gratis en toegankelijk voor iedereen die werkzaam is binnen de sportevenementen sector, provincies, gemeenten, sportbonden, partners van sportevenementen en sportbedrijven. 

Zie jij, net zoals ons, dat de maatschappelijke waarde van topsportevenementen beter benut kan worden? En wil je weten hoe je hieraan bij kunt dragen? Schrijf dan nu in!   

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar Sofie Korbee via evenementenloket@nocnsf.nl.