Uitnodiging bijeenkomst

Allereerst willen wij jullie van harte uitnodigen voor de bijeenkomst Meer Mensen in Beweging via Sport en Zorg. Deze vindt plaats op dinsdag 21 september van 9.00 – 12.30 uur, in principe live in het Hotel Congres Centrum Papendal. Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten sport(bonden) en zorgpartners elkaar, word je geïnformeerd over de laatste stand van zaken binnen het project en is er ruimte om te bespreken welke input jullie hebben voor de samenwerking tussen sport en zorg.

Wil jij of een collega hierbij aanwezig zijn om meer te horen over dit project en te bekijken of het bij jouw sportbond past, klik hier.


Update van het project
Vanuit de alliantie Vitaliteit, Preventie en Gezonde Leefstijl, zijn wij bezig met het project “Meer mensen in Beweging door de samenwerking Sport & Zorg”, voortkomend uit het preventieakkoord. Binnen dit project richten wij ons erop hoe wij – via pilots – kunnen ontdekken hoe de doorgeleiding vanuit de eerstelijns zorg naar structurele sportbeoefening kan plaatsvinden. Twee belangrijke elementen zijn “de warme toeleiding naar de sport” en “via laagdrempelige instapsporten naar structurele sportbeoefening”.

We beginnen met pilots aansluitend bij de keten “Kind naar Gezonder Gewicht” en bij het werk van Leefstijlcoaches (GLI) aangesloten bij een tweetal zorggroepen. De exacte locaties kiezen wij de komende weken, zodat wij daarna kunnen starten met de voorbereiding van de lokale pilots.

Wij hopen jullie te zien op 21 september. Mocht je voor die tijd vragen/ opmerkingen hebben, dan horen wij dit uiteraard ook heel graag en kun je terecht bij Trudy van der Veen via trudy.vanderveen@nocnsf.nl.