Voortgang werkgroep Interne Verenigingsorganisatie

In het eerste deel van 2021 is de werkgroep aan de slag gegaan met de opdracht die door de Algemene Vergadering van NOC*NSF aan hen is verstrekt. De opdrachten, ook wel veranderopgaven genoemd, komen voort uit de Veranderagenda van NOC*NSF die eveneens door de Algemene Vergadering is vastgesteld. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Herman de Haan (Schaatsbond - voorzitter)
 • Marieke Gerritse (Zwembond)
 • Arnoud Strijbis (Handboog-Curlingbond)
 • Kees Rodenburg (Korfbalbond)
 • Jaap Wals (Badmintonbond)
 • Pieke de Zwart (Atletiekunie)
 • Frits Avis (Ski Vereniging)
 • Erik Lenselink (NOC*NSF)
 • Ramon van Wingerden (NOC*NSF - projectleider)

De meeste werkgroepleden zijn in een eerder stadium betrokken geweest bij de totstandkoming van de Veranderagenda en verenigingsconferentie in 2020. Deze kennis en ervaring is ook meegenomen in het advies. De veranderopgaven zijn:

 • Veranderopgave 1:Verbreed de scope van NOC*NSF waardoor recht gedaan wordt aan alle organisaties die een bijdrage leveren aan de sportsector en een volwaardige verbinding met hen mogelijk is. Hierbij spelen bonden een centrale rol.
 • Veranderopgave 2: Geef invulling aan de rol van Supportive Caregiver
 • Veranderopgave 3: Verbeter de slagkracht van de verenigingsdemocratie
 • Veranderopgave 4: Heroriënteer op mogelijke governancemodellen, met bijzondere aandacht voor het RvT-model
 • Veranderopgave 5: Onderzoek de wijze waarop er in de organisatorische zin meer gelijkwaardigheid gerealiseerd kan worden tussen topsport en sportparticipatie.

De werkgroep heeft haar advies inmiddels klaar en zal in de eerste week van augustus het document met daarin de adviezen m.b.t. alle veranderopgaven aan de directie van NOC*NSF doen toekomen. Graag licht de werkgroep de uitkomsten voor alle sportbonden toe tijdens een online bijeenkomst op 20 september van 15.00 tot 16.30