Op 10 november 2021, vindt de 10de editie van de Nationale Sport Vakbeurs plaats in Evenementenhal Gorinchem. De Nationale Sport Vakbeurs is de facilitaire sportbeurs van Nederland. NOC*NSF is aanwezig met een beursstand en organiseert daarnaast een ochtendsessie en lunchsessie. 

Via onderstaande link kun je je aanmelden voor de sessies. Je hebt nog wel apart een gratis toegangsticket nodig.

Ochtendsessie

Tijd: 11.30
Onderwerp: Professionalisering van sportclubs: De sportclub van de toekomst
Doelgroep: Sportclubs en Sportbonden

De coronacrisis, stijgende energieprijzen en een veranderende samenleving. De wereld rondom sportclubs verandert in hoog tempo. Het aanbod van sportieve en niet-sportieve vrijetijdsbesteding is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. En dat terwijl mensen anno 2021 steeds minder vrije tijd te besteden hebben. Ze stellen hogere eisen aan producten en diensten. Sociale ontmoeting en communicatie vinden meer en meer via social media plaats. Deze technologische ontwikkelingen, die elkaar in razend tempo opvolgen, hebben grote impact op organisaties en onze levenswijze. En, op zich zeker niet slecht, de lokale overheid ziet de sportclub steeds vaker als partner om maatschappelijke waarde te creëren. Dit betekent dat sportclubs zich op enige wijze tot dergelijke ontwikkelingen zullen moeten verhouden. Het veranderen van mensen, de veranderende samenleving en een overheid die sport inzet als middel maakt dat de sportclub zich moet bezinnen over zijn activiteiten, identiteit, organisatie en toekomst: De sportclub van de toekomst!

Gedurende de ochtendsessie nemen wij clubbestuurders, verenigingsadviseurs en beleidsmakers mee in de discussie over de transitie van sportclubs. Moeten sportclubs meer gebruik maken van professionals? Zo ja, hoe ziet dit eruit? Zijn lidmaatschappen nog wel het juiste betaal- en bindmiddel? Zo nee, hoe kan dit beter en anders? De sessie biedt inzicht en inspiratie voor het ontwikkelen en bedenken van nieuwe organisatievormen, verdienmodellen en dienstverlening voor sportclubs anno 2022. Vanuit de gedachte dat we door de kracht van sport te benutten een sterker Nederland kunnen maken. Uiteraard zijn daar sterke en open sportclubs voor nodig, die op een moderne wijze en op moderne accommodaties een aantrekkelijk en waardevol (sport-)aanbod creëren. Dit vraagt om een volwassen en professionele benaderingswijze vanuit gemeenten en sportprofessionals, zonder enige vorm van betutteling. We kunnen zo met elkaar leren een gezonde, zakelijke relatie op te bouwen, wat cruciaal is voor de groei en ontwikkeling van sportclubs.

 

 

Lunchsessie

Tijd: 13.00
Onderwerp: Modern sportbeleid
Doelgroep: Gemeenten

Benieuwd naar hoeveel niet-sporters er zijn binnen jouw gemeente? In welke wijken niet-sporters zich bevinden? Of zij bereid zijn om te veranderen? En welke beweegvoorkeur zij hebben? Geïnteresseerd naar de sport- en beweegbehoefte in jouw gemeente?

In veel regio’s hebben we te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling en veranderende behoeften van sporters en niet-sporters. Dit maakt het voor sportaanbieders en beleidsmakers in de sport relevant om aan de slag te gaan met hun sportaanbod en sportbeleid. Hoe zien veranderende behoeften er in de regio uit? En hoe kunnen sportclubs dit, samen met gemeenten, vertalen naar modern (sport-)beleid? Met als doel een toekomstbestendige infrastructuur met een florerend verenigingsleven te creëren.

Samen met de Rabobank, gemeenten en sportclubs voert NOC*NSF dit najaar een groot sportdeelname onderzoek uit onder duizenden inwoners uit de provincie Zeeland. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een lokaal, samenhangend en modern sportbeleid bij zowel sportclubs als gemeenten. Naast het onderzoek wordt er een ondersteuningsprogramma aangeboden waarbij dataspecialisten, beleidsmakers en marketeers de sportclubs en gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van modern sportbeleid. Gedurende de lunchsessie zullen dataspecialisten van NOC*NSF en marketingdeskundigen van de Rabobank vertellen wat de rol en functie is van data bij beleidsontwikkeling en hoe je dit in jouw wijk, dorp of stad kunt toepassen.