De sportlijn van het Sportakkoord

De bindende kracht van sport is uniek. Sport verbroedert, verbindt en haalt sociale drempels weg. Sport is voor en van iedereen en sluit niemand buiten Sport brengt Nederland samen. In het veld, maar ook daarbuiten. Onze sportclubs spelen daarin een fundamentele rol. Het zijn de plekken waar we elkaar dagelijks ontmoeten en waar we sámen sporten. Waardoor we langer met plezier blijven sporten en bewegen.

De gezamenlijke sport (Sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) gelooft en zet vol in op het versterken van die wortels van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt bij aan sociale cohesie en inclusie. De gezamenlijke sport draagt dan ook meer dan graag bij aan het Sportakkoord: Sport Verenigt.

Hoe werkt de Sportlijn?

Deze video legt uit hoe de Sportlijn binnen het Sportakkoord werkt. Deel de video gerust met je collega’s.