Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

Elke sport- of cultuurvereniging heeft zijn eigen doelen en ambities. Wil je de club verduurzamen, meer sponsors werven of een veilig sportklimaat creëren? Met Verenigingsondersteuning bieden we ondersteuning op maat om samen de ambities van jouw club waar te maken. Dat is goed voor de club en geweldig voor de buurt!

Het begint bij ambitie

Iedere vereniging heeft haar eigen unieke ambities met eigen specifieke thema’s en vraagstukken. Welke ambities jouw vereniging ook heeft, Rabo ClubSupport helpt bij het realiseren van jouw ambities!

Jaarlijks worden meerdere inspiratieavonden georganiseerd voor clubs en verenigingen. Clubs en verenigingen worden op deze avond geïnspireerd om hun maatschappelijke impact te vergroten voor de lokale samenleving, samen te werken en van elkaar te leren. Na de inspiratieavond kan je jouw ambitie uitspreken en (samen) een plan opstellen om de ambitie te realiseren met de juiste ondersteuning. 

Onderdelen Verenigingsondersteuning

Op maat 1-op-1 begeleiding

 • Circa 5 interactieve bijeenkomsten met als doel jouw club ontwikkeling
 • Intensieve begeleiding van een vaste procesbegeleider

Masterclasses

 • Circa 2 interactieve bijeenkomsten
 • Max 6-8 clubs
 • Tijdsduur per bijeenkomst: 2,5 uur

Workshops

 • 1 interactieve bijeenkomst
 • Max 16-32 deelnemers
 • Tijdsduur bijeenkomst: 2,5 uur

Webinars

 • 1 inspirerende bijeenkomst
 • Max 100 deelnemers
 • Online te volgen
 • Tijdsduur bijeenkomst: 1,5 uur

Thema's

Je kan kiezen uit verschillende thema’s waar je als club graag aan wilt werken, zie hieronder voor het overzicht. Andere thema’s zijn in overleg mogelijk..

 • Vrijwilligersmanagement
  Hoe vind je vrijwilligers en hoe zorg je dat ze plezier houden in hun werk? We zoomen in op de drijfveren van (potentiële) vrijwilligers, de omgang met hen en je krijgt nieuwe inzichten en tips om dit toe te passen.

 • Presteren met communiceren
  Bij dit thema onderzoeken we hoe je communicatie op een effectieve manier kan inzetten. Ook gaan we in op hoe effectieve communicatie kan bijdragen aan de zichtbaarheid van je club, het behouden van vrijwilligers, het werven van nieuwe leden, het aantrekken van bezoekers en het in de spotlight zetten van sponsoren.

 • Ledenbinding en betrokkenheid
  Hoe kun je het saamhorigheidsgevoel onder clubleden vergroten? Hoe sluit je aan op hun drijfveren, zodat de betrokkenheid toeneemt? In dit thema bekijken we hoe clubs hun leden meer aan zich kunnen binden en wat ze kunnen doen om de betrokkenheid van de leden te vergroten.

 • Gezonde club: voeding, roken en alcohol
  Wat is voor jouw club belangrijk op het gebied van gezondheid? Welke stappen kun je zetten? In dit thema brengen clubs in kaart welke uitdagingen er zijn met betrekking tot het creëren van een gezonde omgeving, en hoe ze kunnen omgaan met eventuele weerstand op dit gebied.

 • Modern besturen
  Sta je als bestuur stil bij de veranderende omgeving, de kansen en bedreigingen? Bij dit thema wordt ingegaan op vragen, zoals hoe clubs het reilen en zeilen van de vereniging goed kunnen monitoren en hoe ze kunnen werken aan een toekomstbestendige club.

 • Geld genereren
  Hoe kun je met minder moeite meer inkomsten genereren voor de ontwikkeling van je club? De deelnemers worden meegenomen in de kansen die hun club heeft op dit gebied, denk aan crowdfunding of sponsoring, en hoe ze dit kunnen aanpakken.

 • Klaar voor de toekomst
  Hoe bepaal je de stip op de horizon, formuleer je bijbehorende ambities en breng je deze in de praktijk? In dit thema wordt onder andere ingegaan op het DNA van de club, de visie op de gouden driehoek (sportaanbod, accommodatie, clubkader) en het inspelen op maatschappelijke veranderingen.

 • Duurzame accommodatie
  Clubs krijgen inzicht in de mogelijkheden die ze kunnen aangrijpen om hun accommodatie te verduurzamen. Ook wordt concreet gemaakt hoe deze mogelijkheden daadwerkelijk op de club kunnen worden toegepast en welke partners en financieringsmogelijkheden er zijn op dit gebied.

 • Sociale veiligheid op de club
  Bij dit thema wordt ingegaan op wat je als club kan doen wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie). Ook wordt ingezoomd op de maatregelen die je als club kan treffen om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen.

 • Andere thema's zijn in overleg mogelijk.
  In overleg kunnen clubs ook kiezen voor andere thema's waar ze graag mee aan de slag willen.