Taken van de functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming zorgt voor de afhandeling van vragen en klachten rond privacy en het gebruik van persoonsgegevens.

Ook ziet hij erop toe dat NOC*NSF verantwoord met je gegevens omgaat als je sporter, medewerker of andere betrokkene bent. Zodat je erop kunt vertrouwen dat het gebruik van je gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant gebeurt.

Intern geeft de functionaris gegevensbescherming advies over de goede omgang met persoonsgegevens. Ook bewaakt hij de wettelijke kaders voor de bescherming van persoonsgegevens en controleert hij of NOC*NSF hierbinnen blijft. Een belangrijke wet is hier de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).