Met het vaststellen van de herijkte KSS 2022 in de AV van NOC*NSF in november 2022 vervallen alle eerdere versies van de KSS. De belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor sportbonden staan hieronder omschreven.

Belangrijkste veranderingen

In vergelijking met de KSS 2017 zijn in de KSS 2022 de volgende belangrijkste veranderingen doorgevoerd:

  1. De bestaande verschillen tussen de ingeschaalde niveaus van KSS en KD zijn opgelost. Zo is bijvoorbeeld KSS niveau 3 nu gelijk aan KD niveau 3, doordat NLQF vanaf nu te beschouwen is als de brug die sportopleidingen binnen het onderwijs en de sport verbind. Alle KSS profielen zijn nu ingeschaald door NLQF, dus hetzelfde geldt voor alle niveaus binnen alle lijnen. Met het doorvoeren van deze verandering:
  • komen de nieuwe profielen qua inschaling overeen met de niveaus zoals ze in Europa en in Nederland worden gehanteerd bij het indelen van opleidingen en niveaus van werkenden; en
  • zijn alle opleidingsniveaus in de sport vergelijkbaar met opleidingsniveaus vanuit andere branches en zijn de niveaus van opleidingskwalificaties inzichtelijk gemaakt. Dit maakt de (sport)arbeidsmarkt transparanter en draagt bij aan arbeidsmobiliteit binnen Nederland en Europa.
  1. Met betrekking tot de inhoud zijn zowel de brancheprofielen als de kwalificatieprofielen weer volledig geactualiseerd:
  • Gebruikte benamingen van functies en beroepen, evenals bijbehorende omschrijvingen zijn waar nodig aangepast.
  • Gebruikte terminologie en omschrijvingen zijn geactualiseerd.
  • Alle lijnen en niveaus zijn nu inclusief integriteit, pedagogiek en veilig sportklimaat

 

Gevolgen voor sportbonden

  1. Voor het opzetten en uitvoeren van opleidingen kunnen sportbonden nu kiezen tussen de KSS 2022, het KD en/of een andere NLQF geaccrediteerde kwalificatiestructuur. Het kan naast en met elkaar.
  2. Indien specifiek gewenst, blijft het voor sportbonden ook mogelijk om bijvoorbeeld aan te sluiten bij het kwalificatieraamwerk van de internationale federatie. In dat geval zijn de nationale erkenning hiervan middels NLQF, eventuele begeleiding en de benodigde auditing de verantwoordelijkhied van de bond zelf.
  3. Sportbonden die gebruik (willen gaan) maken van de KSS 2022 hebben tot 1 december 2023 de tijd om hun opleiding in te richten volgens de herijkte KSS 2022. Dit geldt zowel voor bonden die tot nu toe nog geen gebruik maakten van een kwalificatiestructuur, bonden die nog werken met KSS 2012, bonden die werken met KSS 2017 en bonden die al voorsorteren op de herijkte KSS 2022.

Er bestaat geen mogelijkheid meer om langer te werken met een oude structuur, of als tussenstap een verouderde structuur in te richten (bijvoorbeeld KSS 2012 à KSS 2017).

Het is bekend dat het per sportbond verschilt hoeveel tijd en energie het kost om de opleiding in te richten volgens de nieuwe KSS 2022 of een andere erkende kwalificatiestructuur. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen de gevraagde tijdsperiode de implementatie af te ronden, dan is maatwerk in de vorm van een overgangsregeling mogelijk.