Namens NOC*NSF Academie voor Sportkader is begin 2010 het project ‘Eerder verworven competenties / Eerder verworven kwalificaties’ (EVC/EVK) gestart. Het project heeft als doel gehad (aankomende) trainers, coaches en/of instructeurs met eerder verworven competenties (EVC) of eerder verworven kwalificaties’ (EVK) op een eenvoudigere manier deel te kunnen laten nemen in de sportwereld in Nederland.

Dit heeft de reader ‘EVC/EVK, werkafspraken’ opgeleverd. Hoewel er binnen bonden altijd enige mate van verschil zal zijn, omdat er bond specifieke eisen zullen zijn waar rekening mee gehouden moet worden, is het de bedoeling dat alle bonden dezelfde handelswijze gebruiken.

De reader is hier te downloaden

Ten behoeve van het gebruiken van EVC/EVK zijn er voor niveau 3 en 4 scans ontwikkeld. Met deze scans kan men aangeven op welke competenties al ervaring is opgedaan. Deze ingevulde scan wordt via NOC*NSF Academie voor Sportkader doorgestuurd naar de betreffende bond. De bond dient de scan te beoordelen en nader contact op te nemen met de betreffende persoon met betrekking tot het wel of niet toekennen van eerder verworven competenties of kwalificaties.

EVC/EVK scan niveau 3

EVC/EVK scan niveau 4