Bonden Sportbonden

Onderzoek naar aard van grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport

30 september 2020

Helaas komt er regelmatig grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Ook voor sporters met een beperking geldt dat zij het risico lopen geconfronteerd te worden met grensoverschrijdend gedrag. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de specifieke aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport.  Gehandicaptensport Nederland wil door middel van onderzoek naar de aard en achtergronden van grensoverschrijdend gedrag meer kennis op doen en een aanzet geven voor breder vervolgonderzoek.

Wij zijn op zoek naar personen van 18 jaar of ouder met een auditieve, visuele of motorische handicap die actief zijn of zijn geweest in georganiseerde sport in Nederland. We vragen jullie deze oproep ook met jullie achterban te delen.

Deel dit artikel op social media: