NOC*NSF Coronavirus en sport Tokyo 2020

NOC*NSF dringt bij IOC aan op duidelijkheid over Spelen

22 maart 2020
NOC*NSF dringt bij IOC aan op duidelijkheid over Spelen

NOC*NSF heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zondag per brief laten weten dat naar onze mening de Olympische Spelen van Tokio, die van 24 juli tot en met 9 augustus 2020 op de kalender staan, alleen plaats kunnen vinden als de verspreiding van het coronavirus op wereldschaal stevig onder controle is. We hebben het IOC gevraagd om een planning van de besluitvorming, zodat een deel van de onzekerheid bij onze sporters weg kan worden genomen.

Nederland wordt deze dagen geconfronteerd met oplopende cijfers van het aantal slachtoffers van het coronavirus. Terecht gaat ieders primaire zorg allereerst uit naar degenen in onze samenleving die te maken hebben met de impact van het coronavirus. Met name iedereen die rechtstreeks door het virus is getroffen en zeker ook naar de talloze individuen en organisaties die onvermoeibaar werken om onze samenleving te beschermen. De situatie is in Nederland net als in veel delen van de wereld gevaarlijk en uitermate complex.

In de sport zien we dat de sportwereld nationaal en internationaal tot stilstand is gekomen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat er niet snel een einde aan deze situatie zal komen. Voor de komende weken is internationaal alles afgelast en voor Nederland geldt dat alle sportaccommodaties in ieder geval tot en met 6 april dicht blijven.

Voor een aantal grote evenementen verder in de tijd is zo’n besluit nog niet genomen. NOC*NSF is er zeker van dat de organisatoren en verantwoordelijke landen een dergelijk besluit zullen nemen zodra blijkt dat deze evenementen toch niet op een veilige manier kunnen worden georganiseerd of een negatieve bijdrage aan het terugdringen van het virus op zouden leveren.

NOC*NSF zal net als altijd alleen aan Olympische en Paralympische Spelen deelnemen als veiligheid en gezondheid gewaarborgd zijn.

De druk op NOC*NSF om zelf een standpunt in te nemen over het wel of niet door gaan van deze Spelen is groot. Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF: “Het is goed dat bonden hun zorgen uiten. Ook zij maken zich terecht zorgen over de huidige situatie en hoe die zich ontwikkelt. Dat horen, herkennen en erkennen wij."

"Vooral voor de topsporters is de onzekerheid over de Olympische en Paralympische Spelen nu erg vervelend. Ook zij zijn zeer begaan met wat er overal om hen heen, en soms zelfs dichtbij, gebeurt. Tegelijkertijd zien zij de dreiging dat waar zij al die jaren zoveel voor hebben gedaan, toch niet door zou gaan of wordt uitgesteld."

NOC*NSF zal net als altijd alleen aan Olympische en Paralympische Spelen deelnemen als veiligheid en gezondheid gewaarborgd zijn. Van Zanen-Nieberg: "Daar laten wij ons doorlopend door veiligheids- en gezondheidsdeskundigen over adviseren."

Gezondheid en veiligheid voor sporters, coaches en het publiek staan voorop
Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF

"We zijn er van overtuigd dat het IOC samen met Japan alle scenario’s bekijkt, ook die van uitstel. Het is uiteindelijk aan het IOC en aan Japan om te besluiten of de Spelen eind juli in Japan door kunnen gaan. Het IOC heeft aangegeven daarbij de adviezen van de WHO op te volgen. Wij blijven de adviezen van WHO en in Nederland van het RIVM nauwlettend volgen, want gezondheid en veiligheid voor sporters, coaches en het publiek staan voorop."

Deel dit artikel op social media: