NOC*NSF Coronavirus en sport

NOC*NSF adviseert komend weekend alle sportevenementen in Noord-Brabant af te gelasten

11 maart 2020

NOC*NSF adviseert haar leden om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant om alle evenementen - waaronder sportwedstrijden- tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.

Daarmee worden de inwoners van Noord-Brabant gestimuleerd mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten via sport geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met komend weekend.

Maatregelen zijn gericht op inperken of vertragen gevolgen virusuitbraak

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. 

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: "Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF van harte ondersteunt."

Vragen bij sportaanbieders en organisatoren

Naar aanleiding van de uitbreiding van de verspreiding van het virus zijn er vragen bij sportaanbieders en organisatoren over de gevolgen hiervan voor de sportactiviteiten in Nederland. Het algemene advies is om de GGD-GHOR actief te betrekken bij de afweging of het verstandig is om een evenement door te laten gaan, al dan niet in aangepaste vorm. 

Daar waar de lokale, regionale of landelijk overheid het van belang vindt om maatregelen betreffende evenementen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen of te vertragen, zal de sport die maatregelen en aanwijzingen vanzelfsprekend opvolgen. 

NOC*NSF sluit zich aan bij de oproep van de Veiligheidsregio's in deze provincie en adviseert haar leden om gevolg te geven aan de oproep om in Noord-Brabant alle evenementen -waaronder sportwedstrijden- tot en met komend weekend af te gelasten.
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF

Noord-Brabant

De drie voorzitters van de Veiligheidsregio's in de provincie Noord-Brabant hebben op 10 maart de oproep tot ‘zeven dagen sociale onthouding’ gedaan. Burgemeester Weterings van Tilburg riep de inwoners op om de komende zeven dagen het aantal sociale contacten te beperken. "Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten. Zeven dagen sociale onthouding moet mogelijk zijn."

Door de burgemeesters van de veiligheidsregio’s zijn in Noord-Brabant tot en met maandag 16 maart evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden en alle organisatoren van bijeenkomsten opgeroepen deze bijeenkomsten te heroverwegen gezien de oproep tot het matigen van contacten. 

Beperken van onderlinge sociale contacten

Gerard Dielessen: "NOC*NSF sluit zich aan bij de oproep van de Veiligheidsregio's in deze provincie en adviseert haar leden om gevolg te geven aan de oproep om in Noord - Brabant alle evenementen - waaronder sportwedstrijden - tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden. Daarmee worden de inwoners van Noord-Brabant gestimuleerd mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten."

Deel dit artikel op social media: