Gemeenten

Laat de 4 v's voor veiligheid lokaal leven

Gemeenten kunnen een sterke invloed uitoefenen op de sociale veiligheid binnen de sportclub. Door de 4 v's actief te ondersteunen en dit ook uit te dragen naar clubs, maak je als gemeente het verschil. Er zijn verschillende gemeenten in Nederland die de 4 v's van sportclubs vereisen, of het invoeren hiervan belonen. 

Door clubs te activeren op sociale veiligheid help je mee aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op de club en zorg je voor een beter en veiliger gevoel onder de inwoners. Samen komen we verder!

Download campagnemateriaal

Waarom voeren we campagne

Met de campagne 4 v's voor veiligheid roepen we aandacht op voor een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen. Dit vinden we belangrijk omdat grensoverschrijdend gedrag niet thuishoort in de samenleving en dus de sport. Met de 4 v's voor veiligheid werken we aan de vier fundamenten van sociale veiligheid, door risicogedrag uit te sluiten. Vanuit hier kan de sportclub verder werken aan een omgeving vrij van grensoverschrijdend gedrag. 

Campagneplanning en materiaal

De campagnelooptijd wordt gepubliceerd zodra deze bekend is. Meedelen met de campagne, en het belang van sociale veiligheid op de club ondersteunen? Dat kan via deze link.

 1. link1

Hoe voer je de 4 v's lokaal in?

De rol van de gemeente

Gemeenten spelen een cruciale rol in het aanjagen van sociale veiligheid van de sportclub. Net zoals bonden hebben gemeenten veel contact met sportclubs en kunnen zij hen dus activeren om werk te maken van een sportomgeving waar actief wordt gewerkt aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. 

Er zijn al veel gemeenten in Nederland die aan de slag zijn gegaan met de 4 v's van veiligheid. Je kan er als gemeente voor kiezen om de 4 v's voor veiligheid een voorwaarde te maken voor bepaalde subsidies, of clubs juist te belonen wanneer zij deze hebben ingevoerd. 

Meer inspiratie voor het invoeren van de 4 v's voor veiligheid vind je in het gemeentelijk actieplan.

Contact en meer informatie

NOC*NSF helpt gemeenten graag bij het implementeren of communiceren van de 4 v's voor veiligheid. Meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op met projectleider basiseisen sociale veiligheid Erik Beuker.

Oorsprong 4 v's voor veiligheid
In het Nationaal Sportakkoord is vastgelegd dat gemeenten in overleg met hun sportaanbieders een ondergrens bepalen voor een positieve sportcultuur en deze ook handhaven. De ‘basiseisen integriteit sportaanbieders’ (oftewel de 4 v's voor veiligheid) is ontwikkeld als fundament door NOC*NSF, sportbonden, VSG en gemeenten om samen de integriteit bij sportaanbieders te versterken.

 1. Gemeentelijk actieplan
 2. Meer informatie en contact

Expertpoule: hulp bij sociale veiligheid

Wil jouw gemeente aan de slag gaan met sociale veiligheid binnen de lokale clubs? Om hiermee te helpen, bieden we graag een duwtje in de rug. Daarvoor is de expertpoule beschikbaar: een groep specialisten met diverse achtergronden, die voor en binnen clubs op specifieke hulpvragen in kunnen gaan, bijvoorbeeld hoe je een VOG kunt aanvragen en implementeren.

Gemeenten, adviseurs lokale sport en clubs kunnen via de expertpoule gebruik maken van het volgende hulpaanbod:

 • Inspiratiesessie
 • Verenigingstraject
 • Specifieke programma's 

Inspiratiesessie sociale veiligheid

De inspiratiesessies zijn bedoeld voor bestuursleden,  vertrouwenscontactpersonen en commissieleden van clubs. In een inspiratiesessie wisselen de aanwezigen van gedachten over het thema sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat blijkt er uit onderzoek? We geven voorbeelden van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken. Waarvoor ben je als vereniging verantwoordelijk? We bespreken het High 5! Stappenplan en de Regeling Gratis VOG.

Een inspiratiesessie duurt gemiddeld 60 minuten.

Verenigingstraject sociale veiligheid

Het verenigingstraject sociale veiligheid is bedoeld voor bestuursleden van clubs. Een bestuur kan gratis beroep doen op de expertpoule. Het clubbestuur krijgt hulp bij het opzetten en implementeren van beleid rondom sociale veiligheid. Daarna komt de club in aanmerking voor de Regeling Gratis VOG. Na afloop van het traject kan men bijvoorbeeld gratis VOGs klaarzetten voor de vrijwilligers die binnen de betreffende vereniging met jongeren en kwetsbare groepen werken. Het High5! Stappenplan vormt de leidraad binnen het verenigingstraject. De club beperkt hiermee de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet bovendien adequaat te handelen bij eventuele incidenten. Die behandelen we namelijk ook tijdens het traject.

Een verenigingstraject bestaat gemiddeld uit 15 uur begeleiding en kan kosteloos beschikbaar worden gesteld. Tijdens het intakegesprek wordt gezamenlijk bepaald wat de route en inzet van de expert wordt. 

Specifieke programma's

Voor gemeenten en clubs kunnen ook aangepaste programma gemaakt worden met specifieke vragen. Zo kunnen onderwerpen als het herkennen van situaties en het inspireren tot preventiemogelijkheden worden behandeld. Experts komen vervolgens naar je toe of verzorgen online een bijeenkomst. Daarbij kun je kiezen uit een aantal onderwerpen, zoals:

 • Gratis VOG
 • Herkennen en erkennen van grensoverschrijdend gedrag
 • Inspiratiesessie sociale veiligheid
 • Verenigingstraject sociale veiligheid

Specifieke programma’s worden op maat gemaakt, afhankelijk van het doel en de te behalen resultaten. In de meeste gevallen worden deze kosteloos ingezet. 

 1. Aanvragen

Monitoringstool: bekijk de voortgang in jouw gemeente

Op dit moment is NOC*NSF bezig met de ontwikkeling van een monitoringstool. Via deze tool kunnen clubs zich aanmelden wanneer zij bezig zijn met de 4 v's van veiligheid. Als gemeente kan je hierdoor zien welke clubs in jouw gemeente de 4 v's van veiligheid al hebben ingevoerd, goed op weg zijn, óf juist nog grote stappen te zetten hebben. Dit helpt de gemeente bij het voeren van beleid, en het benaderen en activeren van sportclubs.

 1. Meer informatie en contact