Verduurzamen

Verduurzamen, zorg voor het klimaat, we willen er allemaal ons steentje aan bijdragen. Ook als sportclub. Maar dat hoef je gelukkig niet helemaal zelf te doen. NOC*NSF, de sportbonden en het Platform Ondernemende Sportaanbieders ondersteunen clubs met een energiebegeleidingsprogramma bij het verduurzamen van sportaccommodaties.

Clubs kunnen vaak met enkele simpele ingrepen veel bereiken. Goed voor het milieu en voor de clubkas. We helpen jouw club graag op weg, onder andere met tien praktische tips waar je morgen mee aan de slag kunt gaan.

Waterstof als duurzame energiebron

Partner Missie H2 heeft als doel om waterstof op de kaart te zetten als duurzame alternatieve energiebron. Ons land is bij uitstek geschikt voor waterstof. We verkeren als Nederland in de bijzondere positie dat we op de Noordzee grote hoeveelheden windenergie kunnen oogsten.

Die windenergie kun je omzetten in waterstof en daar ligt een mooie kans voor ons land om ons op de kaart te kunnen zetten als waterstofland. Daarom is het doel van Missie H2 om Nederland met de hulp van de olympische kracht van sport te laten kennismaken met deze veelbelovende duurzame energiedrager.

Veel te winnen voor sportclubs

Veel sportclubs zijn zich al goed bewust van duurzaamheid, maar er valt nog veel te winnen. Missie H2-ambassadeur Ferry Weertman ging tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek met een expert langs zijn oude zwemclub de Otter om daar de stand van zaken te checken. Bekijk hier het hele item:

NOC*NSF heeft als koepelorganisatie van de georganiseerde sport de ambities voor de sportsector opgepakt. Om sportverenigingen te ontzorgen is een begeleidingstraject ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde adviespartijen.

Lees hier meer over duurzaamheid