TeamNL | Verzekeringen

Als topsporter kun je een ziektekostenverzekering afsluiten. Speciaal voor topsporters met een A-, HP- of Selectiestatus biedt NOC*NSF de Topsportpolis aan. Daarnaast is er ook de Nationale Sportpolis, voor topsporters met een bondsstatus en talenten met een (inter)nationale erkenning.

Topsportpolis

De Topsportpolis is een uitgebreide en speciaal voor topsporters samengestelde verzekering voor ziektekosten die we in samenwerking met Zilveren Kruis aanbieden. De Topsportpolis is beschikbaar voor topsporters met een A-, Selectie- of HP-status.

Hoe meld je je aan voor de Topsportpolis?
Of je in aanmerking komt voor de Topsportpolis hangt van je situatie af:

 1. Indien je al verzekerd bent bij een Achmea label (bijvoorbeeld: Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, Prolife), kun je gedurende het jaar overstappen naar de Topsportpolis.

 2. Voorwaarde voor aanvullende fysiotherapie vergoeding
  De Topsportpolis vergoedt met de meest uitgebreide aanvullende verzekering 36 curatieve fysiobehandelingen.

  NOC*NSF en Zilveren Kruis adviseren altijd de Hoofdfysiotherapeut van de sportbond te laten meedenken of meekijken na maximaal de 5e behandeling van een en dezelfde klacht, als je door een andere fysio wordt behandeld. Samen met de behandelend fysio kan dan de aandoening, behandeling en voortgang worden besproken.

  Vanaf 2021 geldt er een aanvullende voorwaarde voor de vergoeding van de 36 curatieve fysiobehandelingen. Vanaf de twaalfde behandeling voor één en dezelfde klacht bepaalt je topsportarts samen met je fysio wat de beste verdere behandeling is. Alleen als je deze procedure volgt kan je, indien medisch noodzakelijk, na je 36e behandeling nog aanvullend bij NOC*NSF een vergoeding voor meer fysiokosten vragen dan dat er in de Topsportpolis van Zilveren Kruis zit. Deze 'extra' regels blijven ook in 2023 en 2024 van kracht.

 1. Als je verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is overstappen naar de Topsportpolis tijdens het jaar wettelijk niet mogelijk. Overstappen kan tegen het einde van dit jaar. Daarvoor moet je wel zelf actie ondernemen.

Kan jij gedurende het jaar niet overstappen naar de Topsportpolis, woon je in het buitenland of ben je jonger dan 18 jaar? Dan is er een alternatieve medische voorziening aanwezig. Je kan uitzonderlijke sportmedische kosten in de aanloop naar een groot evenement of meetmoment vergoed krijgen. De aanvraag hiervoor verloopt via jouw bond.

Meer informatie: www.zk.nl/topsport 

  • Kinderen worden standaard meeverzekerd met de ouders. Deze topsporters hebben wel recht op de Topsportpolis, maar kunnen hier dus geen gebruik van maken. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld. Neem hiervoor contact op met je sportbond of de NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma. Daarnaast is het altijd verstandig om het kind op de polis van de hoogst verzekerde ouder te zetten, kies bijvoorbeeld voor de Nationale Sportpolis, zie vraag 3.

  • Nee, dat is het niet. De Topsportpolis is speciaal op maat gemaakt voor topsporters met een A-, Selectie- en HP-status. De Nationale Sportpolis is een verzekering die aangeboden wordt aan de leden van de nationale sportbonden. De Nationale Sportpolis is een goed alternatief indien je niet in aanmerking komt voor een Topsportpolis. Voor meer info, zie vraag 3.

  • Ja, voor mensen die niet in aanmerking komen voor de Topsportpolis is er een interessant alternatief beschikbaar, namelijk: de Nationale Sportpolis. Dit is een basisverzekering met een aanvullende verzekering die een zeer goede dekking heeft voor sportmedische kosten. Je krijgt op deze polis 10% korting op de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering.

   Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering (BPM of Aanvullend 1 t/m 4 sterren) krijg je GRATIS en automatisch het Extra Aanvullend Sportpakket. De Nationale Sportpolis kan je afsluiten via de collectiviteit van jouw sportbond of anders via de NOC*NSF.

   Kijk voor meer informatie op www.zk.nl/sport of de collectiviteitenzoeker van Zilveren Kruis of jouw sportbond erbij staat. Als dat niet het geval is dan kan je een polis afsluiten via de NOC*NSF (nationale sportbonden NOC*NSF, contractnummer 207000836).

  • Je hebt per direct recht op de Topsportpolis mits je al bij Zilveren Kruis of een andere verzekering van Achmea verzekerd bent. Je kan dan meteen vanaf de volgende premiemaand een Topsportpolis krijgen. Aanmelden kan via www.zk.nl/topsport. Ben je echter nog niet verzekerd bij Zilveren Kruis of binnen Achmea, dan is de eerstvolgende instapmogelijkheid het eind van het jaar (de officiële datum waarop je contract bij de andere zorgverzekeraar afloopt, meestal 31 december).

   Je kunt jezelf dan al wel aanmelden bij Zilveren Kruis via www.zk.nl/topsport en gebruik maken van de aanmeld- en opzegservice. Maar tot die tijd kun je nog geen gebruik maken van de Topsportpolis. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld, neem hiervoor contact op met je sportbond of NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma.

  • Nee, drie maanden na het verlies van je status vervalt het recht op de Topsportpolis. Zodra Zilveren Kruis heeft doorgekregen dat de sporter geen status meer heeft, stuurt zij een passend aanbod. Je kan dan kiezen uit een van de andere verzekeringen van Achmea. Een goed alternatief is de Nationale Sportpolis. Voor meer info zie vraag 3.

  • Nee, de Topsportpolis is alleen voor topsporters. Wel kan de partner zich verzekeren via de reguliere Nationale Sportpolis. Hiervoor krijgt hij of zij de collectiviteitskorting van 5 % op de basisverzekering en 10 % op de aanvullende – en tandartsverzekering via jouw bond of NOC*NSF.

   Voor meer info, zie ook vraag 3.

  • Check altijd vooraf op www.zk.nl/topsport of jouw zorgverlener afspraken heeft gemaakt met Zilveren Kruis. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk om bij te houden waar je wanneer recht op hebt. Communiceer dit dus vooraf met de sportmedische instelling.

  • Het declareren van zorg gaat in de meeste gevallen direct van de zorgaanbieder naar Zilveren Kruis. Dit zorgt dus voor aanzienlijk minder administratie voor de sporter. Facturen die je zelf hebt betaald, kun je via www.zk.nl/mijnzilverenkruis uploaden en declareren. Of je downloadt hiervoor de Zilveren Kruis App op je smartphone.

  • Als je niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente ('residentie') en niet belastingplichtig bent in Nederland (officieel heet dat 'rechtsgrond' in Nederland) dan heb je geen recht op de Topsportpolis omdat je geen premie in Nederland betaalt. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld. Neem hiervoor contact op met je sportbond of de NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma. Wanneer je nog een woonadres (residentieadres) in Nederland hebt, en in Nederland de premie betaalt, dan kun je er dus wel gebruik van maken. Kijk naar artikel 26 van de verzekeringspolis, verzekeringsvoorwaarden, buitenland.

  • Je hebt recht op een verzekering vanaf de dag dat je weer rechtsgrond in Nederland hebt (inschrijfdatum of datum betaald werk / belastingafdracht). Per die datum kan je je dus aanmelden voor de Topsportpolis via www.zk.nl/topsport.

  • Spoedeisende zorg in het buitenland wordt uiteraard honderd procent vergoed, maar voorzienbare zorg zoals fysiotherapiebehandelingen worden in de meeste gevallen niet vergoed in het buitenland. Neem voor specifieke gevallen contact op met Zilveren Kruis. Buitenlandse declaraties zijn aan een maximumbedrag gebonden.

  • Nee, tandartskosten zoals consulten (controles en kleine ingrepen) en consulten voor de mondhygiënist worden niet vanuit de Topsportpolis vergoed maar vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Deze tandheelkundige verzekering kan je aanvullend (met 10 % korting) afsluiten.

  • Nee, dit recht verlies je niet. Je wordt aan de voorkant als klant geaccepteerd zonder voorwaarden en het recht op een aanvullende verzekering met gelijke condities blijft van kracht, ook na het verlies van je topsportstatus.

  • Dat kan, vermits ze met hetzelfde medische dossier werken voor verslaglegging. Voor de fysiotherapeut gelden de declaratieregels zoals ze in het standaard contract staan van Zilveren Kruis.

  • In de meeste gevallen kan dat. Zilveren Kruis heeft met de meeste leveranciers van hulpmiddelen een contract. Wil je het zeker weten, kijk dan op www.zk.nl/zorgzoeker en zoek je leverancier op. Kom je er niet uit, bel dan de Topsportdesk van Zilveren Kruis via 071-751 00 062.

  • Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor dagelijks gebruik vallen onder de basisverzekering en worden vergoed. Hele sportspecifieke hulpmiddelen, die niet nodig zijn voor dagelijks gebruik, worden over het algemeen niet vergoed. Voor Paralympische topsporters is er een vergoeding voor de passing van sportprothese(s) en een sportrolstoel.

Nationale Sportpolis

De Nationale Sportpolis is een collectieve ziektekostenverzekering. Met de Nationale Sportpolis krijg je als sporter 10% korting op de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering. Ook krijg je bij het afsluiten van een aanvullende verzekering (BPM of Aanvullend 1 t/m 4 sterren) gratis het Extra Aanvullend Sportpakket. Zie voor meer informatie www.zk.nl/sport.  

Voor wie is het?
De Nationale Sportpolis wordt aangeboden aan de leden van de nationale sportbonden. Zie voor meer informatie www.zk.nl/sport

Hoe meld ik me aan?

De Nationale Sportpolis kan je afsluiten via de collectiviteit van jouw sportbond of anders via de NOC*NSF. Kijk op de collectiviteitenzoeker van Zilveren Kruis (www.zk.nl/collectiviteitenzoeker) of jouw sportbond er tussen staat. Als dat niet het geval is dan kan je een polis afsluiten via de NOC*NSF (nationale sportbonden NOC*NSF, contractnummer 207000836).

Meer informatie: www.zk.nl/sport of via jouw sportbond. 

Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit?

athleteservices@nocnsf.nl