TeamNL | Verzekeringen

Als topsporter kun je een ziektekostenverzekering afsluiten. Speciaal voor topsporters met een A-, HP- of Selectiestatus biedt NOC*NSF de Topsportpolis aan. Daarnaast is er ook de Nationale Sportpolis, voor topsporters met een bondsstatus en talenten met een (inter)nationale erkenning.

Topsportpolis

De Topsportpolis is een uitgebreide en speciaal voor topsporters samengestelde verzekering voor ziektekosten die we in samenwerking met Zilveren Kruis in ieder geval tot en met 2020 aanbieden. De Topsportpolis is beschikbaar voor topsporters met een A-, Selectie- of HP-status.

Hoe meld je je aan voor de Topsportpolis?
Of je in aanmerking komt voor de Topsportpolis hangt van je situatie af:

 1. Indien je al verzekerd bent bij een Achmea label (bijvoorbeeld: Zilveren Kruis, Agis, Avero, FBTO, De Friesland, Interpolis, Prolife, OZF of TCN), kun je gedurende het jaar overstappen naar de Topsportpolis.
 1. Indien je verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is overstappen naar de Topsportpolis gedurende het jaar wettelijk niet mogelijk. Overstappen kan tegen het einde van dit jaar. Daarvoor moet je wel zelf actie ondernemen.

Kan jij gedurende het jaar niet overstappen naar de Topsportpolis, woon je in het buitenland of ben je jonger dan 18 jaar? Dan is er een alternatieve medische voorziening aanwezig. Je kan uitzonderlijke sportmedische kosten in de aanloop naar een groot evenement of meetmoment vergoed krijgen. De aanvraag hiervoor verloopt via jouw bond.

Meer informatie: www.zk.nl/topsport 

Contact met NOC*NSF

Contact met NOC*NSF

topsportmedisch@nocnsf.nl

026-4834400

  • Kinderen worden standaard meeverzekerd met de ouders. Deze topsporters hebben wel recht op de Topsportpolis, maar kunnen hier dus geen gebruik van maken. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld. Neem hiervoor contact op met je sportbond of de NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma. Daarnaast is het altijd verstandig om het kind op de polis van de hoogst verzekerde ouder te zetten, kies bijvoorbeeld voor de Nationale Sportpolis, zie vraag 3.

  • Nee, dat is het niet. De Topsportpolis is speciaal op maat gemaakt voor topsporters met een A-, B- en HP-status in topsportprogramma’s groep 1 t/m 3. De Nationale Sportpolis is een verzekering die voor iedere Nederlander beschikbaar is. De Nationale Sportpolis is een goed alternatief indien je niet in aanmerking komt voor een Topsportpolis. Voor meer info, zie vraag 3.

  • Ja, voor mensen die niet in aanmerking komen voor de Topsportpolis is er een interessant alternatief beschikbaar, namelijk: de Nationale Sportpolis. Dit is een basisverzekering met een aanvullende verzekering die een zeer goede dekking heeft voor sportmedische kosten. Je krijgt op deze polis 5 % korting op de basisverzekering en 10 % korting op de aanvullende – en tandartsverzekering. Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering (Beter Af Plus Polis) krijg je GRATIS en automatisch een Beter Af Sport Pakket. De Nationale Sportpolis kan je afsluiten via de NOC*NSF collectiviteit of via de collectiviteit van jouw sportbond. Kijk voor meer informatie op www.zk.nl/sport.

  • Je hebt per direct recht op de Topsportpolis mits je al bij Zilveren Kruis of een andere verzekering van Achmea verzekerd bent. Je kan dan meteen vanaf de volgende premiemaand een Topsportpolis krijgen. Aanmelden kan via www.zk.nl/topsport. Ben je echter nog niet verzekerd bij Zilveren Kruis of binnen Achmea, dan is de eerstvolgende instapmogelijkheid het eind van het jaar (de officiële datum waarop je contract bij de andere zorgverzekeraar afloopt, meestal 31 december). Je kunt jezelf dan al wel aanmelden bij Zilveren Kruis via www.zk.nl/topsport en gebruik maken van de aanmeld- en opzegservice. Maar tot die tijd kun je nog geen gebruik maken van de Topsportpolis. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld, neem hiervoor contact op met je sportbond of NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma.

  • Nee, drie maanden na het verlies van je status vervalt het recht op de Topsportpolis. Zodra Zilveren Kruis heeft doorgekregen dat de sporter geen status meer heeft, stuurt zij een passend aanbod. Je kan dan kiezen uit een van de andere verzekeringen van Achmea. Een goed alternatief is de Nationale Sportpolis. Voor meer info zie vraag 3.

  • Nee, de Topsportpolis is alleen voor topsporters. Wel kan de partner zich verzekeren via de reguliere Nationale Sportpolis (bij 3 of 4 sterren van Zilveren Kruis). Hiervoor krijgt hij of zij de collectiviteitskorting van 5 % op de basisverzekering en 10 % op de aanvullende – en tandartsverzekering via jouw bond of NOC*NSF. Kijk daarvoor op www.zk.nl/collectiviteit. Voor meer info, zie ook vraag 3.

  • Check altijd vooraf op www.zk.nl/topsport of jouw zorgverlener afspraken heeft gemaakt met Zilveren Kruis. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk om bij te houden waar je wanneer recht op hebt. Communiceer dit dus vooraf met de sportmedische instelling.

  • Het declareren van zorg gaat in de meeste gevallen direct van de zorgaanbieder naar Zilveren Kruis. Dit zorgt dus voor aanzienlijk minder administratie voor de sporter. Facturen die je zelf hebt betaald, kun je via www.zk.nl/mijnzilverenkruis uploaden en declareren. Of je downloadt hiervoor de Zilveren Kruis App op je smartphone.

  • Als je niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente ('residentie') en niet belastingplichtig bent in Nederland (officieel heet dat 'rechtsgrond' in Nederland) dan heb je geen recht op de Topsportpolis omdat je geen premie in Nederland betaalt. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld. Neem hiervoor contact op met je sportbond of de NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma. Wanneer je nog een woonadres (residentieadres) in Nederland hebt, en in Nederland de premie betaalt, dan kun je er dus wel gebruik van maken. Kijk naar artikel 26 van de verzekeringspolis, verzekeringsvoorwaarden, buitenland.

  • Je hebt recht op een verzekering vanaf de dag dat je weer rechtsgrond in Nederland hebt (inschrijfdatum of datum betaald werk / belastingafdracht). Per die datum kan je je dus aanmelden voor de Topsportpolis via www.zk.nl/topsport.

  • Spoedeisende zorg in het buitenland wordt uiteraard honderd procent vergoed, maar voorzienbare zorg zoals fysiotherapiebehandelingen worden in de meeste gevallen niet vergoed in het buitenland. Neem voor specifieke gevallen contact op met Zilveren Kruis. Buitenlandse declaraties zijn aan een maximumbedrag gebonden.

  • Nee, tandartskosten zoals consulten (controles en kleine ingrepen) en consulten voor de mondhygiënist worden niet vanuit de Topsportpolis vergoed maar vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Deze tandheelkundige verzekering kan je aanvullend (met 10 % korting) afsluiten.

  • Nee, dit recht verlies je niet. Je wordt aan de voorkant als klant geaccepteerd zonder voorwaarden en het recht op een aanvullende verzekering met gelijke condities blijft van kracht, ook na het verlies van je topsportstatus.

  • Dat kan, vermits ze met hetzelfde medische dossier werken voor verslaglegging. Voor de fysiotherapeut gelden de declaratieregels zoals ze in het standaard contract staan van Zilveren Kruis.

  • In de meeste gevallen kan dat. Zilveren Kruis heeft met de meeste leveranciers van hulpmiddelen een contract. Wil je het zeker weten, kijk dan op www.zk.nl/zorgzoeker en zoek je leverancier op. Kom je er niet uit, bel dan de Topsportdesk van Zilveren Kruis via 071-751 00 062.

  • Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor dagelijks gebruik vallen onder de basisverzekering en worden vergoed. Hele sportspecifieke hulpmiddelen, die niet nodig zijn voor dagelijks gebruik, worden over het algemeen niet vergoed. Voor Paralympische topsporters is er een vergoeding voor de passing van sportprothese(s) en een sportrolstoel.

Nationale Sportpolis

De Nationale Sportpolis is een collectieve ziektekostenverzekering. Met de Nationale Sportpolis krijg je als sporter 7,5% premiekorting op de basisverzekering, 10% korting op Aanvullende en Tandartsverzekering en kan je gebruik maken van een gratis Extra Aanvullend Sportpakket. Zie voor meer informatie www.zk.nl/sport.  

Voor wie is het?
De Nationale Sportpolis is voor alle topsporters met een bondsstatus en talenten met een (inter)nationale erkenning. In sommige gevallen hebben sportbonden ook afspraken met Zilveren Kruis. Vraag er naar bij jouw sportbond of kijk op www.zk.nl/sport

Hoe meld ik me aan?
Overstappen naar de Nationale Sportpolis kan tot 31 december. Indien je jonger dan 18 jaar bent is het ook mogelijk dat één van je ouders de Nationale Sportpolis afsluit. Aanmelden kan via telefoon 071-3652080, www.zk.nl/sport of Mijn Zilveren Kruis.

Meer informatie: www.zk.nl/sport of via jouw sportbond. 

Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit?

athleteservices@nocnsf.nl