TeamNL | Verzekeringen

Als topsporter kun je een ziektekostenverzekering afsluiten. Speciaal voor topsporters met een A-, HP- of Selectiestatus biedt NOC*NSF de Topsportpolis aan. Daarnaast is er ook de Nationale Sportpolis, voor topsporters met een bondsstatus en talenten met een (inter)nationale erkenning.

Als je als topsporter het Stipendium krijgt of ander inkomen hebt, draag je waarschijnlijk ook loonafdracht af voor het geval je je inkomen uit topsport verliest. Dan kan je, onder voorwaarden, gebruik maken van regelingen van het UWV. Denk aan een WW-uitkering of een ziektewetuitkering. Ben je topsporter en zwanger? Ook daar is een regeling voor.

Topsportpolis

De Topsportpolis is een uitgebreide en speciaal voor topsporters samengestelde verzekering voor ziektekosten die we in samenwerking met Zilveren Kruis in ieder geval tot en met 2020 aanbieden. De Topsportpolis is beschikbaar voor topsporters met een A-, Selectie- of HP-status.

Hoe meld je je aan voor de Topsportpolis?
Of je in aanmerking komt voor de Topsportpolis hangt van je situatie af:

 1. Indien je al verzekerd bent bij een Achmea label (bijvoorbeeld: Zilveren Kruis, Agis, Avero, FBTO, De Friesland, Interpolis, Prolife, OZF of TCN), kun je gedurende het jaar overstappen naar de Topsportpolis.
 1. Indien je verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is overstappen naar de Topsportpolis gedurende het jaar wettelijk niet mogelijk. Overstappen kan tegen het einde van dit jaar. Daarvoor moet je wel zelf actie ondernemen.

Kan jij gedurende het jaar niet overstappen naar de Topsportpolis, woon je in het buitenland of ben je jonger dan 18 jaar? Dan is er een alternatieve medische voorziening aanwezig. Je kan uitzonderlijke sportmedische kosten in de aanloop naar een groot evenement of meetmoment vergoed krijgen. De aanvraag hiervoor verloopt via jouw bond.

Meer informatie: www.zk.nl/topsport 

Contact met NOC*NSF

Contact met NOC*NSF

topsportmedisch@nocnsf.nl

026-4834400

 • 1. Ik ben jonger dan 18 jaar en heb een topsportstatus. Hoe werkt dit?

  • Kinderen worden standaard meeverzekerd met de ouders. Deze topsporters hebben wel recht op de Topsportpolis, maar kunnen hier dus geen gebruik van maken. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld. Neem hiervoor contact op met je sportbond of de NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma. Daarnaast is het altijd verstandig om het kind op de polis van de hoogst verzekerde ouder te zetten, kies bijvoorbeeld voor de Nationale Sportpolis, zie vraag 3.

 • 2. Is de Topsportpolis hetzelfde als de Nationale Sportpolis (ook bekend als het Beter Af Sportpakket)?

  • Nee, dat is het niet. De Topsportpolis is speciaal op maat gemaakt voor topsporters met een A-, B- en HP-status in topsportprogramma’s groep 1 t/m 3. De Nationale Sportpolis is een verzekering die voor iedere Nederlander beschikbaar is. De Nationale Sportpolis is een goed alternatief indien je niet in aanmerking komt voor een Topsportpolis. Voor meer info, zie vraag 3.

 • 3. Is er een alternatief voor de Topsportpolis als ik daarvoor niet (meer) in aanmerking kom?

  • Ja, voor mensen die niet in aanmerking komen voor de Topsportpolis is er een interessant alternatief beschikbaar, namelijk: de Nationale Sportpolis. Dit is een basisverzekering met een aanvullende verzekering die een zeer goede dekking heeft voor sportmedische kosten. Je krijgt op deze polis 5 % korting op de basisverzekering en 10 % korting op de aanvullende – en tandartsverzekering. Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering (Beter Af Plus Polis) krijg je GRATIS en automatisch een Beter Af Sport Pakket. De Nationale Sportpolis kan je afsluiten via de NOC*NSF collectiviteit of via de collectiviteit van jouw sportbond. Kijk voor meer informatie op www.zk.nl/sport.

 • 4. Als ik een status verwerf gedurende het jaar, per wanneer heb ik dan recht op de Topsportpolis?

  • Je hebt per direct recht op de Topsportpolis mits je al bij Zilveren Kruis of een andere verzekering van Achmea verzekerd bent. Je kan dan meteen vanaf de volgende premiemaand een Topsportpolis krijgen. Aanmelden kan via www.zk.nl/topsport. Ben je echter nog niet verzekerd bij Zilveren Kruis of binnen Achmea, dan is de eerstvolgende instapmogelijkheid het eind van het jaar (de officiële datum waarop je contract bij de andere zorgverzekeraar afloopt, meestal 31 december). Je kunt jezelf dan al wel aanmelden bij Zilveren Kruis via www.zk.nl/topsport en gebruik maken van de aanmeld- en opzegservice. Maar tot die tijd kun je nog geen gebruik maken van de Topsportpolis. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld, neem hiervoor contact op met je sportbond of NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma.

 • 5. Als ik mijn status verlies gedurende het jaar, heb ik dan nog het hele jaar recht op de polis?

  • Nee, drie maanden na het verlies van je status vervalt het recht op de Topsportpolis. Zodra Zilveren Kruis heeft doorgekregen dat de sporter geen status meer heeft, stuurt zij een passend aanbod. Je kan dan kiezen uit een van de andere verzekeringen van Achmea. Een goed alternatief is de Nationale Sportpolis. Voor meer info zie vraag 3.

 • 6. Kan mijn partner de Topsportpolis ook krijgen?

  • Nee, de Topsportpolis is alleen voor topsporters. Wel kan de partner zich verzekeren via de reguliere Nationale Sportpolis (bij 3 of 4 sterren van Zilveren Kruis). Hiervoor krijgt hij of zij de collectiviteitskorting van 5 % op de basisverzekering en 10 % op de aanvullende – en tandartsverzekering via jouw bond of NOC*NSF. Kijk daarvoor op www.zk.nl/collectiviteit. Voor meer info, zie ook vraag 3.

 • 7. Wordt alle zorg vergoed?

  • Check altijd vooraf op www.zk.nl/topsport of jouw zorgverlener afspraken heeft gemaakt met Zilveren Kruis. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk om bij te houden waar je wanneer recht op hebt. Communiceer dit dus vooraf met de sportmedische instelling.

 • 8. Hoe moet ik declareren?

  • Het declareren van zorg gaat in de meeste gevallen direct van de zorgaanbieder naar Zilveren Kruis. Dit zorgt dus voor aanzienlijk minder administratie voor de sporter. Facturen die je zelf hebt betaald, kun je via www.zk.nl/mijnzilverenkruis uploaden en declareren. Of je downloadt hiervoor de Zilveren Kruis App op je smartphone.

 • 9. Ik woon in het buitenland, kan ik ook gebruik maken van de Topsportpolis?

  • Als je niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente ('residentie') en niet belastingplichtig bent in Nederland (officieel heet dat 'rechtsgrond' in Nederland) dan heb je geen recht op de Topsportpolis omdat je geen premie in Nederland betaalt. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld. Neem hiervoor contact op met je sportbond of de NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma. Wanneer je nog een woonadres (residentieadres) in Nederland hebt, en in Nederland de premie betaalt, dan kun je er dus wel gebruik van maken. Kijk naar artikel 26 van de verzekeringspolis, verzekeringsvoorwaarden, buitenland.

 • 10. Ik kom halverwege het jaar terug in Nederland, kan ik dan meteen de Topsportpolis krijgen?

  • Je hebt recht op een verzekering vanaf de dag dat je weer rechtsgrond in Nederland hebt (inschrijfdatum of datum betaald werk / belastingafdracht). Per die datum kan je je dus aanmelden voor de Topsportpolis via www.zk.nl/topsport.

 • 11. Ik train veel in het buitenland, krijg ik de medische zorg ook vergoed?

  • Spoedeisende zorg in het buitenland wordt uiteraard honderd procent vergoed, maar voorzienbare zorg zoals fysiotherapiebehandelingen worden in de meeste gevallen niet vergoed in het buitenland. Neem voor specifieke gevallen contact op met Zilveren Kruis. Buitenlandse declaraties zijn aan een maximumbedrag gebonden.

 • 12. Vergoedt de Topsportpolis ook tandheelkundige kosten?

  • Nee, tandartskosten zoals consulten (controles en kleine ingrepen) en consulten voor de mondhygiënist worden niet vanuit de Topsportpolis vergoed maar vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Deze tandheelkundige verzekering kan je aanvullend (met 10 % korting) afsluiten.

 • 13. Ik ben een sporter met een lichamelijke beperking. Als ik mijn topsportstatus verlies, verlies ik dan ook het recht op een aanvullende verzekering?

  • Nee, dit recht verlies je niet. Je wordt aan de voorkant als klant geaccepteerd zonder voorwaarden en het recht op een aanvullende verzekering met gelijke condities blijft van kracht, ook na het verlies van je topsportstatus.

 • 14. Kan ik met de Topsportpolis bij ieder ziekenhuis en iedere zorgverlener terecht?

 • 15. Ik heb meerdere behandelaars voor mijn fysiotherapie, kan dat?

  • Dat kan, vermits ze met hetzelfde medische dossier werken voor verslaglegging. Voor de fysiotherapeut gelden de declaratieregels zoals ze in het standaard contract staan van Zilveren Kruis.

 • 16. Wordt mijn machtiging voor hulpmiddelen die ik nu krijg, overgenomen door Zilveren Kruis?

  • In de meeste gevallen kan dat. Zilveren Kruis heeft met de meeste leveranciers van hulpmiddelen een contract. Wil je het zeker weten, kijk dan op www.zk.nl/zorgzoeker en zoek je leverancier op. Kom je er niet uit, bel dan de Topsportdesk van Zilveren Kruis via 071-751 00 062.

 • 17. Welke hulpmiddelen worden wel en niet vergoed?

  • Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor dagelijks gebruik vallen onder de basisverzekering en worden vergoed. Hele sportspecifieke hulpmiddelen, die niet nodig zijn voor dagelijks gebruik, worden over het algemeen niet vergoed. Voor Paralympische topsporters is er een vergoeding voor de passing van sportprothese(s) en een sportrolstoel.

Nationale Sportpolis

De Nationale Sportpolis is een collectieve ziektekostenverzekering. Met de Nationale Sportpolis krijg je als sporter 7,5% premiekorting op de basisverzekering, 10% korting op Aanvullende en Tandartsverzekering en kan je gebruik maken van een gratis Extra Aanvullend Sportpakket. Zie voor meer informatie www.zk.nl/sport.  

Voor wie is het?
De Nationale Sportpolis is voor alle topsporters met een bondsstatus en talenten met een (inter)nationale erkenning. In sommige gevallen hebben sportbonden ook afspraken met Zilveren Kruis. Vraag er naar bij jouw sportbond of kijk op www.zk.nl/sport

Hoe meld ik me aan?
Overstappen naar de Nationale Sportpolis kan tot 31 december. Indien je jonger dan 18 jaar bent is het ook mogelijk dat één van je ouders de Nationale Sportpolis afsluit. Aanmelden kan via telefoon 071-3652080, www.zk.nl/sport of Mijn Zilveren Kruis.

Meer informatie: www.zk.nl/sport of via jouw sportbond. 

Sociale verzekering via loonafdracht (UWV)

Als je gebruik maakt van het Stipendium of via ander inkomen loonafdracht hebt, dit staat op je loonstrook, kan je bij verlies van inkomen onder voorwaarden gebruik maken van regelingen van het UWV. Hieronder zijn de belangrijkste regelingen benoemd. Goed om te weten, voor als je zelf in zo’n situatie terecht komt! Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit?

athleteservices@nocnsf.nl

Ziektewetuitkering


Als je je stipendium verliest omdat je wegens ziekte of een blessure niet in staat bent je sport uit te oefenen, kan je onder voorwaarden aanspraak maken op een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering). In de eerste 52 weken van je ziekte of arbeidsongeschiktheid toetst het UWV of je in staat bent om je beroep als topsporter uit te oefenen. In de tweede 52 weken kijkt het UWV of je ook ander werk op de arbeidsmarkt kan uitoefenen en wat je daarmee kan verdienen. De hoogte van de ZW-uitkering is 70% van het dagloon van de topsporter. 

Om in aanmerking te komen voor de Ziektewetuitkering moet de topsporter zich zelf ziek melden via www.topsportfonds.nl (onder tabblad ‘Sporter’ naar ‘Aanmaken Ziekmelding’.)

UWV Servicepunt Topsporters, Martie van der Veer

UWV Servicepunt Topsporters, Martie van der Veer

martie.vanderveer@uwv.nl

WW-uitkering

Als je je stipendium verliest en je je aantoonbaar richt op terugkeer naar de A-status, heb je onder voorwaarden recht op een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Je kan dit bijvoorbeeld aantonen door het trainings- en wedstrijdprogramma van je bond te volgen. Ben je langer dan zes maanden werkloos, dan wordt na een half jaar ander werk op de arbeidsmarkt ook passend gezien.

Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering, moet je in 26 van de 36 weken voorafgaand aan de eerste WW-dag stipendium of loon uit dienstverband hebben ontvangen. Als dat het geval is, duurt de WW-uitkering 3 maanden. Deze uitkering duurt langer als je voldoet aan de wekeneis én in 4 van de laatste 5 jaar stipendium of loon uit dienstverband hebt gehad. De totale WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld, 5 jaar arbeidsverleden betekent dan 5 maanden WW-uitkering.

De hoogte van de WW-uitkering is gebaseerd op het Sociale Verzekeringsloon (ontvangen stipendium en loon uit dienstverband) in het jaar voorafgaand aan de eerste WW-dag.

UWV Servicepunt Topsporters, Martie van der Veer

UWV Servicepunt Topsporters, Martie van der Veer

martie.vanderveer@uwv.nl

Zwangerschap

Ben je topsporter en zwanger? Via de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) heb je rondom je bevalling onder voorwaarden recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

 Neem voor verdere vragen en informatie contact op met:

 Neem voor verdere vragen en informatie contact op met:

athleteservices@nocnsf.nl