Momenteel werkt NOC*NSF samen met een groot aantal sportbonden aan het opstellen van een Jeugdsportplan. Samen formuleren we een aantal fundamentele, sportgenerieke uitgangspunten die een positief effect hebben op het sportplezier van de jeugd.

Met behulp van dit plan willen we de komende jaren sturing en richting geven aan jeugdsport in Nederland. Het Jeugdsportplan dient straks als referentiekader voor de georganiseerde sport, geeft daarmee houvast en biedt handvatten die helpen bij het creëren van meer sportplezier voor de jeugd.

Vragen over het Jeugdsportplan? Neem dan contact op:

Lars.Cornelissen@nocnsf.nl

026-4834400