Veiligesportblok

Integere, sociaal veilige en inclusieve sport

Een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor het beleven van sportplezier. We willen en kunnen dan ook niet anders dan naar een 100 procent sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving te streven.

In een 100 procent sociaal veilige sport staan we voor een veilige, eerlijke en schone sport, met een aanpak die integriteit bevordert én bewaakt. 

Centrum Veilige Sport Nederland en VOG

Voor vragen, meldingen en informatie over grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen kun je terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Hier kun je ook terecht voor het aanvragen van of meer informatie van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Voor vragen, meldingen en informatie over grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen kun je terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Hier kun je ook terecht voor het aanvragen van of meer informatie van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Rico Verhoeven Nationale Sportweek 2020 1 760

Veilig sportklimaat vraagt investering van minimaal 16 miljoen euro per jaar

Voor een veilig sportklimaat zonder grensoverschrijdend gedrag is minstens zestien miljoen euro per jaar nodig. Met dat bedrag kan de georganiseerde sport in ons land de basismaatregelen nemen op het gebied van preventie, educatie en handhaving om excessen te voorkomen. Om optimale integriteitsmaatregelen in te voeren, zowel op verenigingsniveau als in de topsport, is structureel ruim het dubbele nodig. 

Lees meer over wat er volgens ons nodig is voor veilige en schone sport