Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in de sport. Helaas is dit voor veel gender- en seksediverse personen nog niet het geval. Hoe kun je je als sportbestuurder effectief inzetten voor een meer inclusieve sportomgeving?

Vaak maken kleine, praktische ingrepen al een verschil. Via de Richtlijn Gender- en seksediverse personen in de sport proberen we bij te dragen aan een omgeving waarin iedereen welkom is. Naast het creëren van bewustzijn voorziet deze richtlijn sportaanbieders van de juiste kennis, ervaring en standpunten zodat zij een inclusieve en sociaal veilige sportclub in de praktijk kunnen brengen.

De richtlijn is bedoeld als handreiking om sportorganisaties te helpen bij het ontwikkelen van een sportomgeving waarin iedereen zich thuis voelt.

De richtlijn is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van gender- en seksediverse personen, bonden en verenigingen, advies van belangenorganisaties en wetenschappelijk onderzoek en wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

Het uitgangspunt is dat sport van en voor iedereen is. Ieder mens heeft recht op een gelijkwaardige en respectvolle behandeling en moet een gelijke kans krijgen om van de voordelen die sport te bieden heeft te kunnen genieten. Zaken als uitsluiting, transfobie, interseksefobie en discriminatie horen daar niet bij.

De richtlijn bevat

  • uitleg over veelgebruikte begrippen;
  • aanbevelingen op het gebied van leiderschap en educatie;
  • praktische tips voor het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving;
  • een inclusiecontrolelijst;
  • toelichting op de regels in de nationale en internationale topsport;
  • bronnen voor meer informatie.

Extra informatie en contact

Een richtlijn zoals deze is voortdurend in ontwikkeling. Inzichten en kennis veranderen met de tijd en zijn dus aan verandering onderhevig. Mocht je opmerkingen of vragen hebben over de richtlijn of wil je meedenken over verdere uitwerking, neem dan contact op met NOC*NSF (inclusiefsporten@nocnsf.nl).

  • Sportbonden die een eigen richtlijn willen implementeren of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen terecht bij NOC*NSF (inclusiefsporten@nocnsf.nl);

  • Sportverenigingen die vragen hebben of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen met vragen terecht bij hun sportbond;

  • Sporters die meer informatie willen of vragen hebben, kunnen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de eigen vereniging(en) en/of sportbond;

  • Sportbonden, sportverenigingen en sporters kunnen voor advies ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland (centrumveiligesport@nocnsf.nl of 0900-2025590).