Topsportdisciplines

Erkenning bepaalt de mate van mondialisering van de sport

Alle disciplines van sportbonden kunnen erkend worden als topsport of internationale wedstrijdsport. In het Reglement Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines zijn de criteria opgenomen waar een discipline aan moet voldoen om te worden erkend. Met deze erkenning bepalen we de mate van mondialisering van de sport. 

Het Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF.

Op basis van de criteria in het reglement is de lijst met erkende Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines opgesteld. Deze lijst is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. 

Alleen disciplines die zijn erkend komen in aanmerking voor Topsportfinanciering. Erkenning leidt echter niet automatisch tot financiering. Daarvoor dient de sportbond ook te voldoen aan de aanvraagvoorwaarden die zijn opgenomen in de Richtlijnen Regelingen Sportagenda 2017+.