HR 1413 Fvdb 20200515

Sporters

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Handreiking Gender- en Seksediverse personen in de sport

Gender- en seksediverse personen voelen zich aantoonbaar vaker niet thuis in de sport. Om dat te verbeteren, kunnen we nog veel stappen zetten, zowel in beleid als in de praktijk. De 'Handreiking gender- en seksediverse personen' gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen mogelijk ervaren binnen de sport en hoe sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze kunnen wegnemen. Vaak maken kleine, praktische ingrepen al een verschil. 

De handreiking bevat:

  • uitleg over veelgebruikte begrippen;
  • aanbevelingen op het gebied van beleid en leiderschap;
  • praktische tips voor het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving;
  • toelichting op de regels in de nationale en internationale topsport;
  • de belangrijkste conclusies uit het Research document on Sex, Gender and Elite Sport (pdf, Engels)
  • bronnen voor meer informatie.

Meer informatie en contact

Sporters die meer informatie willen of vragen hebben, kunnen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de eigen sportclub en/of sportbond. Sporters kunnen ook altijd terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland voor advies, vragen of meldingen.

Achtergrond informatie

De handreiking is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van gender- en seksediverse personen, bonden en verenigingen, advies van belangenorganisaties en wetenschappelijk onderzoek en wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. De handreiking is voor het eerst gepubliceerd in 2020 en is herzien in 2023.

  1. Lees hier de Handreiking Gender- en seksediverse personen in de sport

Centrum Veilige Sport Nederland

Een sociaal veilige sportomgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het Centrum Veilige Sport Nederland is er dan ook voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. De medewerkers van het Centrum Veilige Sport zijn er om te luisteren, mee te denken en te begeleiden. Iedereen kan contact opnemen: van vrijwilligers en sporters tot bestuurders en medewerkers van sportbonden. 

Contact opnemen met het Centrum Veilige Sport kan anoniem.

  1. Centrum Veilige Sport Nederland