HR 1413 Fvdb 20200515

Kennisbank diversiteit en inclusie

NOC*NSF zet zich in om sport in Nederland inclusief te maken. Zodat iedere Nederlander, ook voor wie deelnemen aan sport niet vanzelfsprekend is, kan sporten bij een club die bij hem of haar past. Bij een inclusieve sportomgeving hoort:

 • Behoefte van persoon staat centraal
 • Meedoen in de samenleving
 • Welkom zijn
 • Erbij horen
 • Geaccepteerd worden
 • Niet uitgesloten worden
 • Waardering krijgen
 • Een goed leven hebben
 • Sociale rollen vervullen
 • Iets nuttigs doen
 • Eigen keuzes kunnen maken

Redenen voor mindere deelname aan sport

In Nederland sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders wekelijks. Toch zien we dat er, ondanks een toename in de sportdeelname, een grote groep Nederlanders om allerlei redenen de weg naar de sportclub nog niet weet te vinden. Voor die groep waarvoor sporten nog niet vanzelfsprekend is, zegt NOC*NSF: op weg naar sport voor iedereen.

Wat zijn redenen waarom mensen minder deelnemen aan sport? Daar zijn op individueel niveau verschillende redenen voor, denk bijvoorbeeld aan:

 • Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn gezondheidsaspecten of praktische belemmeringen vaak een reden om niet te sporten;
 • Het ontbreken van kennis over een gezonde leefstijl speelt een rol, bijvoorbeeld bij mensen met een lage sociaaleconomische status;
 • Er worden rand voorwaardelijke belemmeringen ervaren zoals minder geld te besteden en geen passend aanbod in de buurt;
 • Ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin sport in de vrije tijd minder gewoon was dan tegenwoordig;
 • Mensen voelen zich niet altijd thuis bij een sport en beweegaanbieder (bijvoorbeeld vrouwen, LHBTI+’s of mensen met een allochtone etnische achtergrond);
 • Sport- en beweegaanbieders ervaren belemmeringen om passend aanbod te bieden, onder andere het beschikken over voldoende deskundige trainers-coaches en begeleiders die goed kunnen sturen op sportplezier is een uitdaging;
 • Mensen zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheden van sportaanbod bij hun in de buurt en/of vinden het spannend om de stap te zetten om kennis te maken en mee te gaan doen.
 1. Lees meer over sportonderzoek
 2. Sportdeelname Index Fonds Gehandicaptensport
 3. Mulier Instituut: onderzoeksthema Diversiteit & Inclusie

Experts en partners

NOC*NSF werkt samen met veel experts en partners op het gebied van inclusie en diversiteit. Door kennis en kracht te bundelen wordt er gebouwd aan een sport voor iedereen.

We brengen je graag in contact met bovenstaande partners, indien je een relevante vraag hebt of meer informatie wil. 

 1. Neem contact op

Diversiteit en inclusie als begrip in de sport

Als je het begrip inclusie en positieve sportcultuur gebruikt in de context van sport, dan adviseren we vooral voor (en niet per definitie wetenschappelijke) duidingen te kiezen die in de praktijk eenvoudig te begrijpen en toe te passen zijn. Bijvoorbeeld:

 • Een club waar je kwaliteitsvol aanbod aanbiedt afgestemd op de wensen en behoeften van een ieder;
 • Een club die open staat voor iedereen, en met iedereen bedoelen we écht iedereen;
 • Een sportclub als ontmoetingsplek waar verschillende mensen met elkaar in contact komen en plezier maken;
 • Een gastvrije sportclub voor mensen uit de buurt;
 • Een sportclub waar je als nieuwe sporter fijn en welkom wordt ontvangen;
 • Een sportclub waar je wordt gewaardeerd om je wie je bent of wat je doet;
 • Een club waar positief gecoacht wordt en ontwikkeling van het individu centraal staat.
 1. Lees meer over een inclusieve en diverse sport
 2. Lees meer over jeugdsport en een positieve sportcultuur
 3. Lees meer over een veilige en integere sport