Trainingslocaties topsporters

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie op dinsdag 13 oktober jl. kenbaar gemaakt dat alle voltijds topsport- (S) en opleidingsprogramma’s (S-1) mogen worden voortgezet op de onderstaande aangewezen topsportaccommodaties. Deze uitzonderingsbepaling is opgenomen door het kabinet voor de doelgroep sporters met een A-, HP- of Selectiestatus en sporters die behoren tot Talent TeamNL. In uitzonderlijke gevallen en op voordracht van de sportbond kan hiervan voor een individuele topsporter zonder status worden afgeweken.

Topsporters en testen op corona

Wat is het testbeleid van NOC*NSF en wie bepaalt welke testen worden gebruikt? Waarom hechten we grote waarde aan sneltesten? Hoe weten we of testmethodes betrouwbaar zijn? We zetten een paar vragen over topsport en het testen op corona op een rij.

Topsporters en vaccinatie tegen Covid-19

De medische staf van NOC*NSF adviseert dat de sporters en begeleiders van TeamNL in de zomer gevaccineerd naar de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio afreizen.