Hoger onderwijs en topsport combineren

Voor topsporters in het hoger onderwijs hebben we met verschillende universiteiten en hogescholen afspraken gemaakt over de organisatie van het onderwijs voor topsporters. Deze afspraken zijn opgenomen in het Actieplan FLOT (Flexibel Onderwijs en Topsport).

Het Actieplan bevat drie doelen:

  1. Competentiegerichte studiekeuze: het is belangrijk dat je een studie kan doen in een richting die past bij jouw interesses en competenties. Vrije studiekeuze en aandacht voor topsportcompetenties voorkomen uitval en een te grote vertraging en stimuleren daarnaast ook de topsportprestaties.
  1. Flexibel onderwijs: je moet in staat worden gesteld om, binnen redelijke grenzen, flexibel onderwijsaanbod te kunnen volgen. Daarmee kan je trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland combineren met studie en examinering.
  1. Financiële haalbaarheid: financieel zou je in staat gesteld moeten worden je sport op het hoogste niveau te beoefenen, zonder disproportionele meerkosten voor sport of studie.

Klik hier voor het hele Actieplan.

Klik hier voor de lijst met onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij FLOT.

Klik hier voor een lijst met de topsportcoördinatoren per onderwijsinstelling binnen FLOT.