TeamNL | Talentvoorziening topsporters

Talentenstatus

Samen met de bonden zijn er per topsportprogramma talentprofielen vastgesteld. Daarin staat beschreven aan welke voorwaarden een topsporttalent moet voldoen om te worden aangemerkt als Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent. Het hebben van een talentenstatus is een voorwaarde om faciliteiten te krijgen op bijvoorbeeld Topsport Talentscholen. Een deel van deze talenten behoort tot Talent TeamNL.

Voor talentvolle sporters zijn er verschillende voorzieningen, die via de eigen sportbond lopen.

Mogelijkheden ondersteuning voor talentvolle sporters 

1. Financiële voorziening voor talentvolle sporters tot en met 21 jaar die opgroeien in armoede

Je financiële thuissituatie is iets waar je niet gemakkelijk over praat. Zeker niet wanneer dit een lastige situatie is. 

Kinderen die in armoede opgroeien en aantoonbaar talentvol blijken, kunnen er tegenaan lopen  dat ze door hun financiële thuissituatie zich hierin niet optimaal kunnen ontwikkelen. Met uitval tot gevolg. Om deze reden is een financiële voorziening opgezet voor talentvolle sporters tot en met 21 jaar die opgroeien in armoede.

Hiervan kan sprake zijn als de ouder(s)/verzorger(s) of de sporter zelf een inkomen op of onder het sociaal minimum heeft, zorgtoeslag ontvangt, of in de schuldhulpverlening/Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) zit. Maar er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken zijn waardoor er sprake is van opgroeien in armoede. Met deze voorziening kan een bijdrage geleverd worden in kosten van contributie, CTO: huur en eten en drinken, reiskosten en (sport)materialen. 

Deze voorziening is opgezet in samenwerking met het ministerie van VWS, ministerie van OCW, Yvonne van Gennip Talent Fonds en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Aanvragen kunnen worden ingediend via de eigen sportbond. Neem hiervoor contact op met jouw contactpersoon binnen de bond.

2. Juridisch advies

Talentvolle sporters met talentstatus van NOC*NSF (beloftestatus, NT, IT of Talent TeamNL) zijn via TeamNL gratis lid van NLSporter. Zij kunnen hierdoor gebruik maken van juridisch advies. Denk aan advies op het gebied van contracten, overeenkomsten, maar ook bij geschillen met je club of sportbond of ondersteuning en vragen bij dopingkwesties en selectiebeleid.

Daarnaast is NLSporter betrokken bij het realiseren van collectieve overeenkomsten en zet zij zich in voor de belangen van talentvolle sporters bij het realiseren van talentvoorzieningen en het bepalen van topsportbeleid en anti-dopingbeleid.

Voor wie? 
Talentvolle sporters met een talentstatus van NOC*NSF (beloftestatus, NT, IT of Talent TeamNL) maken via TeamNL kosteloos gebruik van deze diensten. Wil je hier gebruik van maken, dan kun je je aanmelden via de site van NLSporter of meer informatie opvragen via info@nlsporter.nl of 085-1300920

3. Topsport en onderwijs

Voor meer informatie over het combineren van topsport en onderwijs, verwijzen wij je graag naar https://nocnsf.nl/athlete-services/teamnlwork-onderwijs.

4. Mobiliteitsvoorziening

Voor talenten die behoren tot Talent TeamNL (dit is bekend bij jouw bond) is een vervoersvoorziening beschikbaar. Dit is een financiële bijdrage om de kosten voor het reizen (deels) te vergoeden. Per topsportprogramma is een totaalbedrag beschikbaar, afhankelijk van het aantal sporters in dat programma. De bond verdeelt dit bedrag aan de hand van de door hen ingeschatte behoefte onder de Talent TeamNL sporters.

Voor meer informatie kun je terecht bij jouw sportbond.

5. Andere opties: Talentboek en Berg Talent

Naast bovengenoemde mogelijkheden bestaan er ook nog diverse opties binnen foundations die je kunt verkennen.

Eén van de opties is Talentboek. Talentboek biedt talentvolle sporters de mogelijkheid om extra middelen te verwerven door crowdfunding. Op www.talentboek.nl kunnen talentvolle sporters met een talentstatus van NOC*NSF (belofte, NT, IT, of Talent TeamNL) een profiel aanmaken en aangeven wat ze nodig hebben om hun ambities waar te maken. Hiervoor kunnen zij donaties ontvangen.

Een andere optie is Berg Talent. Deze foundation heeft als doel het geestelijk en fysieke welzijn van jongeren, bij wie de financiële draagkracht niet toereikend is, te bevorderen.

Op www.bergtalent.org kunnen talentvolle sporters een aanvraag doen voor een beurs.

6. E-learning dopingregels voor ouders

Vooral aan het begin van de sportcarrière is de invloed van ouders/verzorgers groot. Ze zijn belangrijk bij de ontwikkeling van de juiste sportwaarden en het neerzetten van een schone sportcultuur. Om hierbij te ondersteunen heeft de Dopingautoriteit een e-learningmodule specifiek voor ouders beschikbaar. Het pakket gaat in op regels, procedures en risico’s. We raden alle ouders van sporttalenten aan om deze module te doorlopen.