Stipendium

De stipendiumregeling is een maandelijkse financiële ondersteuning aan topsporters die geen of onvoldoende inkomen hebben voor hun levensonderhoud. We regelen dit voor je zodat jij zonder financiële zorgen fulltime topsport kunt beoefenen. Deze voorziening wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en uitgevoerd door het Fonds voor de Topsporter.

Maximumbedragen 2023

De maximale hoogte van het stipendium (inclusief 8% vakantietoeslag) in 2023 is afgerond: 

Leeftijd
(jaar)
Maximum stipendium
bruto per maand (€)
18 1.045
19 1.253
20 1.671
21 2.089
22 2.089
23 2.089
24 2.298
25 2.507
26 2.716
27+ 2.925

 

Maximumbedragen 2022

In 2022 was dit de maximale hoogte van het stipendium (inclusief 8% vakantietoeslag) afgerond: 

Leeftijd
(jaar)
Maximum stipendium
bruto per maand (€)
18 932
19 1.118
20 1.490
21 1.863
22 1.863
23 1.863
24 2.049
25 2.236
26 2.422
27+ 2.608

Voor wie?

Het stipendium is beschikbaar voor topsporters met een A- of HP-status die 18 jaar of ouder zijn. Ben je jonger dan 18 en heb je een A- of HP-status? Neem dan contact op met TeamNL Athlete Services via athleteservices@nocnsf.nl om jouw situatie te bespreken.

Hoe vraag je het stipendium aan?

Nadat je jouw statusbrief ontvangt, krijg je van het Fonds voor de Topsporter een e-mail met inloggegevens en informatie over de aanmeldprocedure. Aanmelden verloopt via topsportfonds.nl. Je ontvangt deze e-mail op hetzelfde e-mailadres waar je jouw statusbrief hebt ontvangen. Het is mogelijk dat deze e-mail in je spambox terecht komt, check die dus ook.

Heb je binnen twee werkdagen geen bericht ontvangen met je inloggegevens, neem dan contact op via info@hetfonds.nl.

Als je gedurende het kalenderjaar in de status stroomt en eerder in het jaar andere inkomsten hebt gehad waardoor je boven de inkomensgrens komt, let dan goed op de voorwaarden van de coulance-mogelijkheid.

Maak je gebruik van een uitkering van het UWV (bijvoorbeeld WIA of Wajong) en wil je gebruikmaken van het stipendium? Neem dan contact op met Athlete Services via athleteservices@nocnsf.nl

LET OP: zorg dat je op de hoogte bent van het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen. Het stipendium wordt uitgekeerd met ingang van de eerstvolgende maand volgend op de volledige aanmelding bij het Fonds. Zorg er dus voor dat je aangemeld bent voor de eerste van de maand. Bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina kun je al veel praktische informatie vinden.

Vragen? Of advies nodig?

Fonds voor de Topsporter

Fonds voor de Topsporter

info@hetfonds.nl

026 48 34 44 18

Veelgestelde vragen over het stipendium

  • Nadat je je statusbrief hebt gekregen, ontvang je van het Fonds voor de Topsporter een e-mail met inloggegevens en informatie over de aanmeldprocedure. Aanmelden doe je via topsportfonds.nl. Op deze site vind je ook instructiefilmpjes over het aanvragen van het stipendium.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het Fonds over jouw juiste persoonlijke gegevens beschikt. Heb je wijzigingen in jouw persoonlijke gegevens, geef deze dan door via de webportal van het Fonds van de Topsporter.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Het stipendium wordt toegekend met ingang van de eerstvolgende maand nadat je je volledig hebt aangemeld bij het Fonds. Meld je indien mogelijk dus aan voor de eerste van de volgende maand.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Het maximale stipendiumbedrag per maand is gebaseerd op je leeftijd en het daarbij horende minimumloon inclusief 8% vakantietoeslag. Daarnaast heeft jouw verwachte inkomen invloed op de hoogte van je stipendium.

   Het Fonds voor de Topsporter bepaalt op basis van jouw leeftijd en jouw verwachte inkomen, zoals opgegeven in het aanvraagformulier, jouw voorlopige stipendiumbedrag.

   Maandelijks als voorschot

   Je krijgt het stipendium maandelijks als voorschot uitbetaald. Na afloop van het kalenderjaar wordt op basis van de inkomenstoets de definitieve hoogte van jouw stipendium bepaald.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • De inkomensgrens van de topsporter wordt berekend door het maximum jaarstipendium behorend bij de leeftijd van de topsport te vermeerderen met € 12.000 bruto.

   Voorbeeld

   Topsporter A is 23 jaar en wordt op 8 mei 24 jaar. Totaal kan Topsporter A in betreffend kalenderjaar maximaal € 23.658 bruto stipendium ontvangen. De inkomensgrens behorend bij Topsporter A is bepaald op € 35.658 bruto (d.m.v. maximum jaarstipendium te vermeerderen met € 12.000 bruto).

   Let op: de inkomensgrens is van belang voor de inkomenstoets. Na afloop van het kalenderjaar waarin jij het stipendium hebt genoten, voert het Fonds voor de Topsporter de inkomenstoets uit door de inkomensgrens van de stipendiumregeling te vergelijken met het verzamelinkomen van Box 1 op jouw (voorlopige en/of definitieve) aanslag inkomensbelasting.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Het stipendium wordt uitbetaald als voorschot. Na afloop van het kalenderjaar waarin jij het stipendium hebt ontvangen, toetst het Fonds of jij het stipendium terecht hebt ontvangen en hoeveel je mag behouden. Deze toets vindt plaats op basis van jouw belastbaar inkomen van Box 1 zoals vermeld op jouw voorlopige en/of definitieve aanslag inkomstenbelasting.

   Belastbaar inkomen

   Het belastbaar inkomen van Box 1 bestaat uit jouw inkomsten uit werk en woning, verminderd met jouw eventuele aftrekposten. Hieronder hebben we indicatief overzicht van Box 1 weergegeven (bron: website Belastingdienst).

   Kijk voor de meest actuele informatie over Box 1 op de website van de Belastingdienst

   Overstijgt jouw belastbaar inkomen van Box 1 de inkomensgrens die bij jouw leeftijd hoort volgens de stipendiumregeling?

   Dan wordt het verschil door het Fonds bruto teruggevorderd. De terugvordering is niet meer dan het totaal aan bruto stipendium dat je tijdens het betreffende kalenderjaar van het Fonds hebt ontvangen.

   Toyota Olympic Car

   Let op: maak je gebruik van de Toyota Olympic Car? Dan telt het bedrag van de fiscale bijtelling mee voor het inkomen van Box 1. Met andere woorden: als je gebruik maakt van een leaseauto stijgt het je inkomen dat gebruikt wordt bij voor de inkomenstoets.

   • Maak je gebruik van het stipendium? Dan wordt de fiscale bijtelling op je loonstrook verwerkt;
   • Maak je geen gebruik van het stipendium, maar wel van de kostenvergoeding? Dan ontvang je een negatieve loonstrook waar dit op staat, dit bedrag dient dan met het Fonds verrekend te worden;
   • Maak je geen gebruik van het stipendium en de kostenvergoeding? Dan dien je de fiscale bijtelling zelf op te geven bij je belastingaangifte.

   Let op: sta je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?

   Neem dan contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je dient aan te leveren voor je inkomenstoets.

   Let op: sta je bij een Nederlandse gemeente ingeschreven en heb je inkomsten in het buitenland verdiend?

   Als je in Nederland staat ingeschreven dien je in Nederland belastingaangifte te doen. Buitenlands inkomens dien je deze ook op te geven bij de belastingdienst.

   Let op: heb jij prijzengeld en medaillebonus ontvangen?

   Heb jij prijzengeld en medaillebonus ontvangen? Let dan op, want de regelgeving is per 1 januari 2020 veranderd. Kijk dan goed naar de definities van prijzengeld en medaillebonus in het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Heb je prijzengeld en medaillebonus ontvangen, kijk dan goed naar de definities van prijzengeld en medaillebonus in het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen.

   Onder 'Prijzengeld' wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter vanwege het behalen van een resultaat tijdens een onder auspiciën van de Bond of IF georganiseerd internationaal topsportevenement. Dit prijzengeld moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting. Vergoedingen ontvangen door de Topsporter voor prestaties tijdens nationale wedstrijden of competities vallen niet onder de definitie van Prijzengeld.

   Onder 'Medaillebonus' wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter van NOC*NSF en/of Bond vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens de Olympische of Paralympische Spelen. Deze medaillebonus moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting.

   Alleen vergoedingen die aan de definities en voorwaarden zoals beschreven in het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen voldoen, kunnen bij het Fonds worden aangegeven. Het Fonds zal vragen om je prijzengeld en/of medaillebonus met bewijsstukken te onderbouwen. Als de bedragen voldoen aan de definities en voorwaarden, dan tellen deze bedragen niet mee voor het toetsinkomen. Voor prijzengeld geldt een maximum van 30.000 euro bruto per jaar.

   Over het ontvangen prijzengeld en de medaillebonus kan je vrij beschikken en hoeft niet op een geblokkeerde spaarrekening te worden gestort.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Na afloop van het kalenderjaar waarin jij het stipendium hebt ontvangen, voert het Fonds de inkomenstoets uit. Om ervoor te zorgen dat het Fonds jouw inkomenstoets kan uitvoeren moet jij het jaar volgend op het kalenderjaar dat jij het stipendium hebt ontvangen een aantal dingen doen:

   • 1. Iedereen die Stipendium en/of Kostenvergoeding van het Fonds ontvangt moet voor 1 april belastingaangifte doen.
   • 2. Een kopie van deze aangifte moet je voor 1 mei uploaden in het portal van het Fonds.

   Voorlopige of definitieve aanslag

   Na enige tijd ontvang je een reactie van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige (of definitieve) aanslag of een brief waarin staat dat je geen aanslag zal ontvangen

   • 3. Upload een kopie van dit document in het portal van het Fonds.

   Voorbeeld

   Jij hebt in enig jaar het stipendium ontvangen van het Fonds. Lever dan in het jaar daarop voor 1 mei een kopie van jouw aangifte inkomstenbelasting bij het Fonds in en vóór 31 december een kopie van jouw (voorlopige en/of definitieve) aanslag inkomstenbelasting.

   Op basis van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting voert het Fonds de inkomenstoets uit en wordt de hoogte van het stipendium definitief vastgesteld. In sommige gevallen kan het Fonds jou nog om nadere bewijsstukken of specificaties vragen om de inkomenstoets in jouw geval uit te voeren.

   Let op: sta je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?

   Neem dan contact op met het Fonds voor de Topsporter via info@hetfonds.nl.

   Let op: Als het Fonds geen (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting van je heeft ontvangen voor 31 december dan zal de inkomenstoets zonder deze gegevens worden uitgevoerd. In de praktijk zal dit betekenen dat je je inkomsten niet hebt verantwoord en dat je het ontvangen stipendium terug zal moeten betalen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Als je gedurende het kalenderjaar een topsportstatus krijgt en je daardoor vanaf dat moment aanspraak kan maken op een stipendium, kan je onder voorwaarden gebruik maken van de coulance-mogelijkheid. Dat geldt ook als jouw topsportstatus gedurende het kalenderjaar wordt beëindigd en je daardoor vanaf dat moment niet langer aanspraak kan maken op een stipendium.

   Met de coulance-mogelijkheid kan je gebruikmaken van de aangepaste inkomensgrens stipendium. De inkomensgrens wordt dan het maximum bruto jaarstipendium behorende bij jouw leeftijd + € 30.000 (bruto bedragen 2023).

   De coulance-mogelijkheid geldt dus voor de volgende twee situaties:

   1. Je maakt tijdens het kalenderjaar voor het eerst aanspraak op een stipendium vanwege de toekenning van een topsportstatus;
   2. Je aanspraak op een stipendium eindigt tijdens het kalenderjaar vanwege het vervallen van jouw topsportstatus, al dan niet in verband met de beëindiging van de topsportcarrière.

    

   Let op: je kunt maar één keer gebruikmaken van situatie 1 en één keer van situatie 2.

   Als je aan de voorwaarden zoals onder punt 1 of 2 voldoet, dan kun je een bevestigingsbrief t.b.v. de coulance-mogelijkheid aanvragen bij TeamNL Athlete Services via athleteservices@nocnsf.nl. Zij toetsen of je daadwerkelijk voldoet aan de gestelde voorwaarden m.b.t. toekenning of beëindiging van een topsportstatus gedurende het kalenderjaar.

   De bevestigingsbrief dien je bij TeamNL Athlete Services aan te vragen vóórdat je de stukken voor de inkomenstoets bij het Fonds gaat indienen. De bevestigingsbrief voeg je als bijlage toe aan de stukken voor de inkomenstoets.

   Voorbeeld 1:

   Je maakt gebruik van het stipendium en je bent 22 jaar. Jouw inkomensgrens stipendium is bepaald op € 37.068 (maximum jaarstipendium behorend bij jouw leeftijd = € 25.068 + € 12.000). Als je aan de voorwaarden van de coulance-mogelijkheid voldoet, dan wordt de aangepaste inkomensgrens stipendium € 55.068 (maximum jaarstipendium behorende bij jouw leeftijd = € 25.068 + € 30.000). Dit zijn bruto bedragen.

   Voorbeeld 2:

   Je hebt het hele kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december, een A-status gehad en je hebt daardoor het hele kalenderjaar aanspraak kunnen maken op een stipendium. In dit geval kan je geen gebruik maken van de coulance-mogelijkheid omdat jouw topsportstatus gedurende het kalenderjaar niet is beëindigd.

   Disclaimer

   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip

   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden.

  • Als je in Nederland woont moet je in Nederland belastingaangifte doen. Woon je echter in het buitenland, dan hangt het van jouw persoonlijke situatie af of je in Nederland belastingaangifte moet doen. Neem contact op met de Belastingdienst om te vragen of je in Nederland belastingplichtig bent.

   Neem ook tijdig contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je dient aan te leveren voor de inkomenstoets.

Disclaimer
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

Tip
Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres