Kostenvergoeding

De kostenvergoedingsregeling is een regeling die de reis- en verblijfkosten vergoedt die topsporters maken voor hun sport. De voorziening wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en uitgevoerd door het Fonds voor de Topsporter.

Voor wie?

De kostenvergoedingsregeling is beschikbaar voor topsporters met een A-, Selectie- of HP-status.

Hoe vraag je de kostenvergoeding aan?

Nadat je jouw statusbrief ontvangt, krijg je van het Fonds voor de Topsporter een e-mail met inloggegevens en informatie over de aanmeldprocedure. Aanmelden loopt via www.topsportfonds.nl. Je ontvangt deze e-mail op hetzelfde e-mailadres waar je jouw statusbrief hebt ontvangen. Het is mogelijk dat deze e-mail in je spambox terecht komt, check die dus ook.

Heb je binnen twee werkdagen geen bericht ontvangen van het Fonds, neem dan contact op via info@hetfonds.nl.

 • Als je gedurende het kalenderjaar in de status stroomt en eerder in het jaar andere inkomsten hebt gehad waardoor je boven de inkomensgrens komt. Let dan goed op de voorwaarden van de coulance mogelijkheid.

LET OP:

 • Zorg dat je op de hoogte bent van het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen.
 • De kostenvergoeding gaat in vanaf de eerstvolgende maand nadat je je volledig en juist hebt aangemeld bij het Fonds voor de Topsporter.
 • Bij de veelgestelde vragen onderaan de pagina kun je al veel praktische informatie vinden.

Contact bij vragen:

Fonds voor de Topsporter

Fonds voor de Topsporter

info@hetfonds.nl

026-4834418

Veel gestelde vragen:

 • 1. Welke kosten kunnen bij het Fonds voor de Topsporter gedeclareerd worden?

  • Kosten kunnen tot een maximum van 200 euro per maand worden gedeclareerd. Kort gezegd komen de volgende posten in aanmerking voor declaraties:

   • Vervoer
   • Hotel- en/of buitenlandse trainingsverblijf

   Kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking:

   • indien deze zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de Topsportdisciplines;
   • voor zover ze niet elders gedeclareerd zijn of door derden worden vergoed;
   • voor zover ze niet door de topsporter bij derden (waaronder de Bond, CTO of zorgverzekeraar) gedeclareerd kunnen worden.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

 • 2. Aan welke voorwaarden moeten mijn declaraties voldoen?

  • Jouw kosten worden alleen door het Fonds voor de Topsporter vergoed als je deze tijdig en correct en met behulp van betalingsbewijzen via de webportal van het Fonds hebt ingediend. De betalingsbewijzen moet je voorzien van een datum en jouw handtekening. Jouw declaraties moeten verder voorzien zijn van een toelichting waaruit blijkt dat de kosten uitsluitend ten behoeve van jouw topsportdiscipline zijn gemaakt.

   In geval van declaratie van kosten gemaakt buiten Nederland, dien je bij de declaratie te vermelden/toe te voegen:

   • het land waar de kosten werden gemaakt,
   • een vertaling en omschrijving van de aard van de kosten, en
   • de valuta waarin de factuur is opgesteld en het equivalent daarvan in euro’s.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

 • 3. Wanneer kan ik mijn declaraties indienen?

  • Om gebruik te kunnen maken van de regeling dien je jouw kosten per kalendermaand te declareren. Declaraties dienen uiterlijk binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal waarin de kosten zijn gemaakt, te zijn ingediend bij het Fonds. Declaraties die te laat zijn ingediend worden niet in behandeling genomen en vergoed.

   Deadlines voor het indienen van declaraties:

   • Kosten uit het 1e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 1 mei bij het Fonds gedeclareerd te zijn.
   • Kosten uit het 2e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 1 augustus bij het Fonds gedeclareerd te zijn.
   • Kosten uit het 3e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 1 november bij het Fonds gedeclareerd te zijn.
   • Kosten uit het 4e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 15 januari van het opvolgende kalenderjaar bij het Fonds gedeclareerd te zijn in verband met de jaarafsluiting.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

 • 4. Wat kan ik doen als ik een maand minder of juist meer kosten heb?

  • Indien je in een maand minder kosten hebt dan 200 euro, kan de hoogte van het resterende declaratieruimte worden meegenomen naar de opvolgende maand(en) tot uiterlijk de maand december van dat jaar.

   Indien je in een maand meer kosten hebt gedeclareerd dan 200 euro, kan het meerdere aan kosten ten laste worden gebracht van de declaratieruimte van de opvolgende maand(en) tot uiterlijk de maand december van dat jaar.

   Let op:
   Resterende declaratieruimte of teveel gedeclareerde kosten kunnen niet worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar.

   Indien in een specifieke maand geen declarabele kosten zijn gemaakt, dient een ‘nul’ declaratie te worden ingediend. Hiermee bouw je een extra ‘saldo’ (declaratieruimte) op voor de komende maand(en).

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

 • 5. Wat is de inkomensgrens van de kostenvergoeding?

  • De inkomensgrens voor de kostenvergoeding is – in tegenstelling tot de stipendiumregeling – onafhankelijk van leeftijd en is voor het kalenderjaar 2018 bepaald op € 38.631 bruto op jaarbasis. Is jouw belastbaar inkomen van Box 1 hoger dan de inkomensgrens, dan maak je geen aanspraak op de kostenvergoedingsregeling van het Fonds voor de Topsporter en moet je er rekening mee houden dat je de ontvangen kostenvergoeding moet terugbetalen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

 • 6. Wat houdt de toets (inkomenstoets) over een geheel kalenderjaar in?

  • Het Fonds voert voor de kostenvergoeding de inkomenstoets uit over een geheel kalenderjaar, waarbij ook het inkomen van de sporter gedurende het kalenderjaar meetelt in de periode(n) dat de sporter geen kostenvergoeding ontving.

   De inkomenstoets vindt één keer per jaar plaats, na afloop van het kalenderjaar.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

 • 7. Welk inkomen telt mee voor de inkomenstoets behorend bij de kostenvergoeding?

  • Voor de inkomenstoets telt jouw jaarinkomen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (zie Box 1 op de aangifte inkomstenbelasting en/of (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting) en evt. buitenlands inkomen mee.

   Onder buitenlands inkomen wordt bedoeld het in het buitenland genoten (jaar)inkomen van de sporter waarvan in Nederland geen aangifte is gedaan bij de Belastingdienst en welk inkomen – als het in Nederland genoten zou zijn – onder inkomen zou vallen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

   Maak je gebruik van de Pon Olympic Car?
   Het bedrag van de fiscale bijtelling telt mee voor het inkomen van box 1 (dat bedrag is als inkomen opgenomen in de jaaropgave van het stipendium van het Fonds voor de Topsporter).

   LET OP:
   Voor de kostenvergoeding kan je geen gebruik maken van de Topsportspaarregeling. Tijdens het kalenderjaar verdiende Topsportgeld (incidentele piekinkomsten die verdiend zijn met je sportbeoefening, zoals startgeld, prijzengeld, incidenteel sponsorgeld en de medaillebonus) tellen dus mee voor de inkomenstoets behorend bij de kostenvergoedingsregeling.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

 • 8. Hoe werkt de inkomenstoets van het Fonds?

  • De kostenvergoeding wordt uitbetaald als voorschot. Na afloop van het kalenderjaar waarin jij de kostenvergoeding hebt ontvangen, toetst het Fonds of jij de kostenvergoeding terecht hebt ontvangen en hoeveel je mag behouden. Deze toets vindt plaats op basis van jouw belastbaar inkomen van Box 1 zoals vermeld op jouw voorlopige en/of definitieve aanslag inkomstenbelasting.

   Belastbaar inkomen

   Het belastbaar inkomen van Box 1 bestaat uit jouw inkomsten uit werk en woning, verminderd met jouw eventuele aftrekposten. Kijk voor de meest actuele informatie over Box 1 op de website van de Belastingdienst.

   Overstijgt jouw belastbaar inkomen van Box 1 de inkomensgrens volgens de kostenvergoedingsregeling? Dan dien je het gehele bedrag dat je in het betreffende kalenderjaar aan kosten vergoed hebt gekregen terug te betalen aan het Fonds.

   Let op: maak je gebruik van de Pon Olympic Car?
   Dan telt het bedrag van de fiscale bijtelling mee voor het inkomen van Box 1. Met andere woorden: als je gebruik maakt van een leaseauto dan stijgt je inkomen dat gebruikt wordt voor de inkomenstoets.

   • Maak je gebruik van het stipendium? Dan wordt de fiscale bijtelling op je loonstrook verwerkt;
   • Maak je geen gebruik van het stipendium, maar wel van de kostenvergoeding? Dan ontvang je een negatieve loonstrook waar dit op staat, dit bedrag dient dan met het Fonds verrekend te worden;
   • Maak je geen gebruik van het stipendium en de kostenvergoeding? Dan dien je de fiscale bijtelling zelf op te geven bij je belastingaangifte.

   Let op: sta je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?
   Neem dan contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je dient aan te leveren voor je inkomenstoets.

   Let op: sta je bij een Nederlandse gemeente als woonachtig ingeschreven en heb je inkomsten in het buitenland verdiend?
   Als je in Nederland staat ingeschreven dien je in Nederland belastingaangifte te doen. Buitenlands inkomens dien je ook op te geven bij de belastingdienst.

   Let op: heb jij prijzengeld en medaillebonus ontvangen?
   In tegenstelling tot de stipendiumregeling, telt tijdens het kalenderjaar verdiende prijzengeld en medaillebonus voor de kostenvergoedingsregeling wel mee voor het toetsinkomen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

 • 9. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat het Fonds de inkomenstoets kan uitvoeren?

  • Na afloop van het kalenderjaar waarin jij de kostenvergoeding hebt ontvangen, voert het Fonds de inkomenstoets uit. Om ervoor te zorgen dat het Fonds jouw inkomenstoets kan uitvoeren moet jij het jaar volgend op het kalenderjaar dat jij de kostenvergoeding hebt ontvangen een aantal dingen doen:

   • 1. Iedereen die Stipendium en/of Kostenvergoeding van het Fonds ontvangt moet voor 1 april belastingaangifte doen;
   • 2. Een kopie van deze aangifte moet je voor 1 mei uploaden in het portal van het Fonds;

   Na enige tijd ontvang je een reactie van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige (of definitieve) aanslag of een brief waarin staat dat je geen aanslag zal ontvangen

   • 3. Upload een kopie van dit document in het portal van het Fonds.

   Voorbeeld
   Jij hebt in 2015 de kostenvergoeding ontvangen van het Fonds. Lever voor 1 mei 2016 een kopie van jouw aangifte inkomstenbelasting bij het Fonds in en vóór 31 december 2016 een kopie van jouw (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting.

   Op basis van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting voert het Fonds de inkomenstoets uit en wordt uitbetaling van de kostenvergoeding definitief vastgesteld. In sommige gevallen kan het Fonds jou nog om nadere bewijsstukken of specificaties vragen om de inkomenstoets in jouw geval uit te voeren.

   Let op: ben je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?
   Neem dan contact op met het Fonds voor de Topsporter via info@hetfonds.nl. Zie ook vraag 10.

   Let op: Als het Fonds geen (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting van je heeft ontvangen voor 31 december dan zal de inkomenstoets zonder gegevens worden uitgevoerd. In de praktijk zal dit betekenen dat je je inkomsten niet hebt verantwoord en dat je de ontvangen kostenvergoeding terug zal moeten betalen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

 • 10. Ik maak voor het eerst gebruik van de kostenvergoeding / ik stop met mijn topsportcarrière. Kan ik gebruik maken van de coulance mogelijkheid?

  • Pas nadat het Fonds jouw inkomenstoets heeft uitgevoerd en jouw belastbare inkomen van Box 1 hoger is dan de inkomensgrens van de kostenvergoedingsregeling, kan je onder voorwaarden gebruik maken van de coulance mogelijkheid. Neem hiervoor contact op met NOC*NSF Athlete Services.

   De coulance mogelijkheid geldt voor twee situaties:

   • 1. de aanspraak op een kostenvergoeding eindigt gedurende het kalenderjaar vanwege het vervallen van jouw status in verband met de beëindiging van de topsportcarrière;
   • 2. je maakt gedurende het kalenderjaar voor het eerst aanspraak op een kostenvergoeding vanwege de toekenning van een status en instroom in het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond.

   Is sprake van één van bovenstaande situaties, neem dan contact op met NOC*NSF Athlete Services via athleteservices@nocnsf.nl om te bespreken of je daadwerkelijk aan de gestelde voorwaarden van de coulance mogelijkheid voldoet.

   Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan krijg je een bevestiging van NOC*NSF dat je aan één van bovenstaande situaties voldoet. Op basis van de coulance mogelijkheid kan je gebruik maken van een verhoogde inkomensgrens. De inkomensgrens wordt verhoogd naar 52.662 euro bruto in plaats van 37.662 euro bruto (bedragen 2016).

   Let op: je kunt maar één keer gebruik maken van situatie 1 en één keer van situatie 2.

   Let op: wil je gebruik maken van de coulance mogelijkheid, dan dien je dit binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het Fonds op de inkomenstoets bij het Fonds kenbaar te maken. Je dient de bevestigingsbrief van NOC*NSF dan gelijk mee te sturen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

 • 11. Ik sta in het buitenland als woonachtig ingeschreven. Wat moet ik aanleveren voor mijn inkomenstoets?

  • Als je in Nederland woont moet je in Nederland belastingaangifte doen. Woon je echter in het buitenland, dan hangt het van jouw persoonlijke situatie af of je in Nederland belastingaangifte moet doen. Neem contact op met de Belastingdienst om te vragen of je in Nederland belastingplichtig bent.

   Neem daarnaast ook tijdig contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je dient aan te leveren voor de inkomenstoets.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.