TeamNL | Topsportafspraken maken tussen sportbond en topsporter

Het maken van goede topsportafspraken tussen sportbond en topsporters is een arbeidsintensief proces. Per sport of topsportprogramma verschilt de context dusdanig dat maatwerk vereist is. Vanuit de behoefte van sportbonden biedt TeamNL Athlete Services ondersteuning aan bij het maken van topsportafspraken, door middel van:

1. Modelovereenkomst Topsporter-Sportbond

In de modelovereenkomst worden overzichtelijk de topsportafspraken die sportbond en topsporters met elkaar maken op een rij gezet. Het is voor beide partijen praktisch om te bekijken over welke onderwerpen er afspraken gemaakt kunnen worden als ook is het een voorbeeld of model om te volgen bij het maken van de eigen topsportovereenkomst. 

2. Website topsportafspraken.nocnsf.nl

Op de speciaal daarvoor ingerichte website wordt de modelovereenkomst Topsporter-Sportbond en de specifieke artikelen in toegelicht. Waarom is het belangrijk om bepaalde artikelen op te nemen? Welke keuzes kun je maken bij een onderwerp?

Bij het maken van topsportafspraken is het proces van het maken van afspraken minstens zo belangrijk als het resultaat, de overeenkomst. Als je daar zelf mee aan de slag gaat kun je gebruik maken van de proceshandleiding. Op de website staat een stappenplan om goede topsportafspraken te maken en wordt je geholpen met een checklist zodat je niets onbesproken laat of vergeet. 

3. Procesbegeleider (alleen in 2019)

Goede topsportafspraken dragen bij aan excellente topsportprestaties. Met een goede procesbegeleider kan de aandacht van de sportbond en de topsporters volledig gericht worden op de inhoud. Een onafhankelijke expert begeleidt de sportbond en de (vertegenwoordiging van) topsporters door dit proces, zodat er samen een topsportovereenkomst wordt opgesteld waar iedereen tevreden over is en mee aan de slag gegaan kan worden. In 2019 biedt NOC*NSF sportbonden aan om de eerste € 500 van het begeleidingstraject te vergoeden. Voor meer informatie neem contact op met Athlete Services.

Het belang van topsportafspraken: