Ben jij topsporter en wil je weten welke voorzieningen er zijn? Kijk dan hier! 90

Topsportstatus

Het topsportbeleid van NOC*NSF richt zich op een vaste positie bij de tien beste landen van de wereld. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat topsporters zich optimaal kunnen voorbereiden op topsportprestaties. Aanvullend op de investeringen van je bond biedt NOC*NSF ter ondersteuning verschillende financiële en materiële voorzieningen. Het ministerie van VWS en de NOC*NSF Partners in Sport verlenen hieraan hun medewerking.

Wanneer ben je topsporter?
Binnen de sport in Nederland wordt de volgende definitie van topsporter gehanteerd:

"Je bent topsporter als je internationaal op het hoogste seniorenniveau (EK's, WK's en Olympische Spelen) meedoet, binnen een erkend topsportprogramma."

De topsporters worden op basis van afgesproken prestatienormen door NOC*NSF ingedeeld in topsporters met de A-, HP- en B-status. Je kunt alleen de A-, HP- of B-status verkrijgen als je uitkomt in erkende topsportdisciplines (groepen 1, 2, 3, 4.a en 4.b).

Wil je weten in welke groep jouw topsportdiscipline is ingedeeld? Klik dan hier.

Het Statusreglement is een belangrijk document voor de topsporter. Hier staan de procedure en voorwaarden voor het verkrijgen van een status omschreven.

Klik hier voor het Statusreglement.